Debatt

Verdens første Powerhouse-skole | Ingrid Stange

  • Ingrid Stange
    Styreleder, Drøbak Montessoristiftelse
Den nye Montessoriskolen i Drøbak er tegnet av Snøhetta arkitekter og bygget av Skanska. Utdanningsminister Jan Tore Sanner står for den offisielle åpningen 9. mars.

Pionérarbeidet er gjort - til 35.000 kroner pr. kvadratmeter. Så nå er det fritt frem for alle andre som skal bygge nye skoler, barnehager eller andre bygg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

På en høyde over Drøbak ligger en nybygget skole. Elevene flytter inn i disse dager.

Fullt mulig - selv med små økonomiske midler

En liten skole med 60 elever, eiet av en liten stiftelse, blir verdens mest miljøvennlige skole – et såkalt Powerhouse.

Vi har vist at det er fullt mulig å bygge en skole som tilfredsstiller kravene til fremtidens bærekraftige bygg selv med små økonomiske midler. Hvorfor er det ikke en selvfølge for alle byggherrer å vise vilje til å bidra til å løse våre selvpåførte klimautfordringer? Teknologien finnes, kunnskapen finnes – så nå er det kun én ting det står på: vilje.

Ingrid Stange

Suksessen er avhengig av et strengt fokus på energi i alle faser av prosessen frem mot det ferdige bygget. Det er dessuten ikke snakk om at form må følge funksjon. Her må form følge miljø.

Byggets utforming og planløsning, takløsninger og fasader, energi- og ventilasjonsløsninger, blir en funksjon av energi- og miljøløsningene. Alle beslutninger tas med henblikk på hvilket fotavtrykk vi setter.

Et totalregnskap

Et Powerhouse skal ikke bare produsere mer energi enn det bruker over et livsløp på 60 år. I det endelige energiregnskapet må det også tas høyde for energien som brukes til å produsere materialene, til transport og til oppføring og avhending av bygget.

  • Les også:
Les også

Snøhetta skal bygge «diamant» som lager mer energi enn den bruker

Fra dag én var vi som byggherre en del av et tverrfaglig samarbeid som meislet ut planene for hvordan vi kunne realisere verdens første Powerhouse-skole. Lærere, elever, skolens og stiftelsens ledelse og hele det brede fagmiljøet som må til for å optimalisere de tekniske løsningene, satt rundt tegnebordet. Sammen kom vi frem til løsningene som både harmonerer med vår pedagogikk og tar hensyn til miljøet.

Ikke dyrere enn tradisjonelle løsninger

Bygg står for 40 % av verdens samlede energiforbruk, og et nybygg blir stående langt ut i dette århundret. Et grønt skifte i bygningsmassen er avgjørende. Dette krever nytenkning, men mange av klimaløsningene finnes allerede i dag.

Powerhouse-løsningen blir ikke dyrere enn tradisjonelle løsninger. Våre beregninger viser at sluttregningen, inklusive inventar og ferdigstillelse av uteområde, blir i underkant av 35.000 kroner pr. kvadratmeter. Skoleetater i ulike kommuner angir byggekostnader til nye skoler til å ligge mellom 35.000 og 40.000 kroner pr. kvadratmeter. I tillegg sparer vi årlig kostnader til strøm – og kanskje vi til og med tjener noen kroner på salg av strøm.

Liv og lære

Men å være pionér krever mot. Hvordan tør vi som en liten skole å gjøre dette? Svaret er at vi ikke tør å la være.

Drøbak Montessoriskole bygger på stifternes overbevisning om at vi alle har et ansvar for å skape det samfunnet vi ønsker å leve i. Pedagogikken vår bygger på de samme idealene som FNs bærekraftsmål.

De pedagogiske idealene kan kort summeres som respekt for alt liv på jorden. Dette gjennomsyrer all undervisningen vår og alt vi gjør som institusjon. Vi skal forberede våre elever på å møte den verden de skal inn i som voksne, og vi skal som institusjon gjøre alt vi kan for å skape et bærekraftig samfunn.

Vi er små og representerer bare en dråpe i havet. Men en dråpe kan skape ringvirkninger, og det er vårt mål.

Vi viser at det er mulig

Dagens 3-åringer går ut av ungdomsskolen i 2030. Det er de som skal være fremtidens beslutningstagere, men vi kan ikke bare lene oss tilbake og si at neste generasjon skal løse de menneskeskapte klimaendringene på egen hånd. Vi må også ha vilje til å ta ansvar og gjøre noe nå.

Powerhouse Drøbak Montessori ungdomsskole viser at det er mulig. Nå er pionérarbeidet gjort. Det gikk bra. Så nå er det fritt frem for alle andre som skal bygge nytt – enten det er skoler, barnehager eller andre bygg.

Les mer om

  1. Arkitektur
  2. Energi
  3. Energiforbruk
  4. Miljø
  5. Debatt