Debatt

Nye brutte løfter?

 • Heidi Marie Kriznik (tøyeninitiativet)
 • Bjarte Breiteig (tøyenkampanjen)
 • Roger Lee (tøyen Vel)

0001314578.jpg

Byrådet har råd til de olympiske leker, men ikke til en biblioteksfilial på Tøyen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Byrådet foreslår at Oslo kommune skal kutte 12,1 millioner kroner av utgiftene til kultur de kommende fire årene. 2,8 millioner allerede i 2014.

Dette er byrådet som sier ja til, og mener de har råd til de olympiske leker, men ikke en bibliotekfilial på Tøyen.

Bibliotekfilialen i bydel Gamle Oslo er en av fire bibliotekfilialer som foreslås nedlagt.

Noen må tenke dårlig her, eller ha mistet intensjonene bak Tøyen-løftet helt av syne. For bare det å tenke tanken på å legge ned filialen på Tøyen er å fortelle oss at Tøyen er et ikke-sted i politikernes bevissthet.

Det samme byrådet som ga oss Tøyen-løftet, vil nå fjerne biblioteket på Tøyen. Og når det argumenteres med at bydelens beboere kan benytte hovedbiblioteket i Bjørvika, har de tydeligvis glemt argumentene som ble brukt da det gjaldt Munch-museet.

Det er altså kort nok for de mange barn, eldre og bevegelseshemmede på Tøyen å spasere ned til Bjørvika når de trenger en bok, men for langt for turister å ta turen til Tøyen for å se Munch.

Ett av få kulturtilbud

Ifølge en av bibliotekarene på Tøyen-filialen er det hver dag 300-500 mennesker innom biblioteket. Biblioteket er et av de få kulturtilbudene på Tøyen, et lavterskeltilbud, et sted det ikke koster noe å gå, en møteplass for barn og unge, et stille sted for barn å gjøre lekser, eller der de kan låne en PC eller et oppslagsverk de ikke har hjemme.

Hvis man virkelig ønsker å gjøre noe med barnefattigdom og utenforskap, legger man ikke ned biblioteket.

Biblioteket fremmer lesing og kunnskap. Voksne kommer for å låne en bok eller en avis, eller delta på språkkafé. For barna arrangeres det tospråklige eventyrstunder. Skal man introduseres for norsk kultur og språk, er litteraturen helt avgjørende. Og biblioteket, som er i nærheten av der folk bor, oppleves som tilgjengelig, og en naturlig del av hverdagen. Hver uke foretar barnehager i bydelen utflukter til biblioteket, skoleelever stikker innom etter skoletid. Leder for Utekontakten i bydel Gamle Oslo jobber daglig med utsatt ungdom på Tøyen, og mener at biblioteket er det best brukte lavterskeltilbudet i bydelen.

Og nå skal det legges ned? Det er ikke til å tro.

De fleste av oss har som barn kjent på hvordan det er å samle sand i hendene, og så at det sildrer bort mellom fingrene, til det er ingen ting igjen. Det samme med skrift i sand, å se hvor kort den varer.

Et av punktene i Tøyen-løftet viser til brukermedvirkning, at beboerne på Tøyen skal bli tatt med i beslutninger og bli hørt. Et av de siste innspillene vi har kommet med overfor politikerne er nettopp å utvide åpningstidene på biblioteket, og gi biblioteket større lokaler, blant annet ved å etablere en egen og større barneavdeling, gjerne plassert i et allaktivitetshus i nærheten av Tøyen skole. Fordi vi ser betydningen biblioteket har for nærmiljøet.

Belastende tiltak kommer

Hvis biblioteket på Tøyen legges ned, føyer det seg inn i rekken med å ta gode tilbud fra bydelen, mens de belastede tiltakene kommer, og får bli.

For tross det lovede Tøyen-løftet, er det foreløpig ingen konkrete forslag om å flytte noen av de virkelig belastede tiltakene fra bydelen. Men forslaget om å tappe Tøyen for nok en kulturinstitusjon, ligger nå på bordet og skal behandles av bystyret innen utgangen av året.

Beboere på Tøyen har opplevd løftebrudd før, så nå må virkelig politikerne overbevise oss om at det lovede Tøyen-løftet ikke bare er tomme ord. Nok en gang.

Bare å tenke tanken på å legge ned filialen på Tøyen er å fortelle oss at Tøyen er et ikke-sted i politikernes bevissthet, skriver artikkelforfatterne.

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Deichman med besøksrekord: - Blir stadig viktigere som møtested

 2. KRONIKK

  I dag legges grunnstenen for Lambda: Det nye museet vil styrke Oslo som internasjonal kulturby

 3. OSLOBY

  Fra nyttår skal Tøyen og Grønland løftes sammen

 4. OSLOBY

  Milliardløftene til Tøyen kan bli brutt. Foreløpig er kun millionløftene innfridd.

 5. DEBATT

  Løftebrudd om Tøyen? Ja, takk! | Helge Renå

 6. OSLOBY

  Oslo-ordføreren vil ikke ha NRK i Tøyenparken