Det er Høyre som har sviktet barnehagebarna | Abdullah Alsabeehg

  • Abdullah Alsabeehg
    Utdanningspolitisk talsperson, Oslo Arbeiderparti
Altfor mange går gjennom hele skoleløpet uten å lære å lese, skrive eller regne. Å starte tidlig betyr å starte i barnehagen, skriver Abdullah Alsabeehg (Ap).

Vi ga 1,2 milliarder til bydelene. Høyre har kuttet år etter år.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En god barnehagepolitikk berører alle. Den betyr mye for barnas utvikling, for foreldrene som leter etter en trygg barnehageplass for det kjæreste de har, og for at samfunnet skal gå rundt. Derfor er barnehage en prioritet for Arbeiderpartiet.

Saida Begum, fraksjonsleder for Høyre i Kultur- og utdanningskomiteen, kritiserer i Aftenposten 5. september byrådet i Oslo for at det mangler 400 barnehagelærere i Oslo.

Abdullah Alsabeehg er utdanningspolitisk talsperson for Oslo Arbeiderparti.

Hun innrømmer samtidig at ting går i riktig retning, siden Oslo i 2015 manglet 500 barnehagelærere og var blant fylkene som manglet flest. Dette til tross for at det var betydelig færre barnehager da Høyre styrte sammenlignet med nå.

Høyre har kuttet

Arbeiderpartiet kombinerer utbyggingen av 3.000 nye barnehageplasser med systematisk arbeid for å styrke kvaliteten og innholdet.

Vi styrket bydelsøkonomien med 1,2 milliarder, slik at bydelene som har ansvar for barnehagedriften, har større handlingsrom til å utvikle kvaliteten på tilbudet. Høyre har kuttet i bydelene år etter år.

Det var et Arbeiderparti-ledet byråd som innførte strengere språkkrav til dem som jobber i barnehagen. For det skal være en selvfølge at de som har ansvar for å utvikle våre barn, mestrer språket. Bare i 2018 gir vi 68 millioner til styrket pedagogisk bemanning i barnehagene.

For stort frafall

Vårt byråd stiller mye strengere krav til kvalitet, voksentetthet og lønns- og arbeidsvilkår for å godkjenne private barnehager. Høyre-byrådet stilte aldri de samme kravene.

Altfor mange går gjennom hele skoleløpet uten å lære å lese, skrive eller regne og ender med å falle fra i videregående. Tidlig innsats kan påvirke barnas fremtid.

Å starte tidlig betyr å starte i barnehagen. Høyre har sviktet barnehagebarna gjennom de årene de styrte. Vi satser.


Følg og delta i debatten hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter