Flere syklister gir åpenbare utfordringer for trafikksikkerheten | Loftsgarden og Grendstad

Veivesenet har sine ord i behold om at trafikkbildet ikke har satt seg i Bjørvika, skriver artikkelforfatterne.

Veivesenet er heller ikke fornøyd med syklistenes situasjon ved Operaen. Men vi er ikke ferdige der.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening hevder i Aftenposten 20. september at Statens vegvesen nedprioriterer syklistenes sikkerhet og at våre standarder ikke gir rom for de gode løsningene.
Vi synes dette er en debatt vi skal ta, fordi syklister, fotgjengere og MC-førere er de gruppene der vi ikke har lykkes i å få ned skadetallene. Flere syklister, i tettere trafikk, er åpenbart en av utfordringene fremover.

Veivesenet prioriterer trafikksikkerhet, og de standardene vi har for sykkelfelt og sykkelveier, er basert på internasjonal forskning. Som Andersson skriver, kan kommunene velge andre standarder, for eksempel bredere sykkelfelt, så lenge løsningene er i samsvar med trafikkreglene.

Den enkeltes adferd

Oslo kommune har en positiv «drive» for sykkeltilrettelegging. Og løsningene som velges, fraviker ikke så mye fra Veivesenets retningslinjer som Andersson later til å tro. Det er dessuten et nært samarbeid mellom kommunen og Veivesenet.

Trafikkbildet utvikler seg, og det må også vår verktøykasse. Vi samarbeider om «sykkelpiloter» flere steder. Oslo prøver for eksempel ut den «danske cykelstien» i Åkebergveien. Løsningen består i å løfte sykkelarealet noe opp fra bilistens areal. Vi er positive til å teste ut dette og evaluerer løsningen.

Hovedproblemet i mange byer er mangel på et sammenhengende sykkelnett. Det øker faren for ulykker. Men vi kommer ikke unna at den enkeltes adferd har mye å si. For eksempel skjer mange alvorlige sykkelulykker i blindsonen til de tunge kjøretøyene i kryss og høyresving. Derfor terper Veivesenet i sine kampanjer på at vi alle må samhandle når vi ferdes i trafikken.

Sjefingeniør Tanja Loftsgarden (t.v.) og avdelingsdirektør Gyda Grendstad i Vegdirektoratet

Har våre ord i behold

Det virker som Andersson mener at Dronning Eufemias gate er uegnet for sykling. Vi er heller ikke fornøyd med dagens tilrettelegging for syklister. Vi har forståelse for dem som føler det utrygt å ligge i sykkelfeltet, og vi arbeider sammen med kommunens etater for bedre sykkelløsninger i Bjørvika.

Veivesenet i Oslo har gjort en rekke tiltak for å bedre situasjonen: Sykkelfeltet er farget rødt, det er laget en øy foran høyresvingen inn til Nylandsveien, det er kjøreforbud for privatbiler i rushtiden, og sykkelfeltet er lagt bak en holdeplass i retning vest.

Veivesenet har sine ord i behold om at trafikkbildet ikke har satt seg. Bjørvika er i dag et utbyggingsområde med mye anleggstrafikk. Utbyggingen tar fortausareal på sørsiden av Dronning Eufemias gate, og den parallelle Operagata er stengt for trafikk.

Det er et premiss at Operagata skal ha tilrettelegging for sykling. Syklistenes Landsforening er trukket inn i pågående diskusjoner om dette. Operagata vil bli et alternativ for syklistene.

Kaster hansken

Vi er enige med Andersson i at mye handler om prioritering. Først må man velge hvem man skal prioritere, deretter gir standardene føringer for utformingen. Det er mange ønsker og behov som er bygd inn i en gate som Dronning Eufemias gate.

Det er 15 meter brede fortau for å skape byliv og en flott beplanting, kollektivfelt, sykkelfelt, trikketrasé og et felt for privatbil som er nødvendig som ankomst til Oslo S og omkjøringsvei for tunnelene. Først den dagen vi har full funksjonalitet i Bjørvika-gatene, får vi svaret på om prioriteringene har vært gode. I mellomtiden gjør vi det beste ut av situasjonen.

Takk for at du kaster hansken, Andersson, vi trenger en debatt om syklister og sikkerhet.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter