Systemfeil eller somalifeil? | Vibeche Holte

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la i midten av februar frem regjeringens tiltak som skal gjøre det enklere for voksne å få opplæring og komme seg i arbeid. Det ble også varslet tiltak for å bedre opplæringen i norsk for flyktninger og innvandrere.

I Somalia fungerer hverken skole- eller statssystemet. Norge er et moderne, høyteknologisk samfunn, der manuell arbeidskraft er erstattet av maskiner og høyt utdannet arbeidsstokken.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Introduksjonsprogrammet skal kvalifisere flyktningene til utdanning eller arbeid. Målet er at 70 prosent, uansett bakgrunn og utdanning, skal være i jobb eller utdanning ett år etter programmets slutt. Fafo viser at det stor forskjell på måloppnåelsen. Somalierne kommer dårligst ut med 32 prosent av mennene og 18 prosent av kvinnene i jobb fire år etter endt program og kun 17 prosent i utdanning. Tallene er lave, men ikke sjokkerende. Somalierne har sjelden utdanning. Mange kvinner er analfabeter. I Somalia fungerer hverken skole-, bank- eller statssystemet. Norge er et moderne, høyteknologisk samfunn, der manuell arbeidskraft er erstattet av maskiner og arbeidsstokken er høyt utdannet.

Les også

– Hva er vitsen? Tilby CV-kurs for analfabeter som ikke kan stave CV?

Utdanning er den viktigste faktoren for å lykkes i introduksjonsprogrammet.

Om lag 45 prosent av deltagerne kommer fra Somalia, Eritrea og Syria. Somalierne mangler utdanning og kvinnene har sjelden arbeidserfaring. De trenger mer enn to år på matche det norske arbeidskraftsbehovet. Etter endt program havner mange på Nav. Nav tilbyr ulike kurs. Men det er grunnskole de trenger! Nav støtter ikke utdanning. Og det lokale næringslivet har sjelden jobber å tilby ufaglærte. Det er vanskelig å få jobb når man mangler nettverk, papirer og norskkunnskaper. Flyktningenes livssituasjon virker inn på deres motivasjon til å lykkes i programmet. Mange somaliere er alenemødre med mange barn. Da tar kvalifiseringen lengre tid. Likevel finnes det lysende eksempler på kvinner som har tatt utdanning, og jobber som bussjåfør, helsefagarbeider, lærer ol.

Introprogram over samme lest?

Programmet skal være individuelt tilpasset. Men somalierne tilbys samme «pakke» som andre flyktninger, trass i lav utdanning, store omsorgsoppgaver og strenge moralregler i forhold til hvilken arbeidspraksis de kan ha.

På to år skal flyktningene nå middels språknivå (kalt A2), som er kravet i arbeidslivet. Det tar tid å lære et språk fra grunnen av. UNICEF hevder at det tar fra fem til syv år for en «barneanalfabet» å tilegne seg adekvate lese- og skriveferdigheter på eget morsmål.

Vi kan velge å tillegge deltagernes egenskaper skylda for de dårlige resultatene, eller vi kan spørre hva systemet gjør for å møte deltagernes behov. Det siste er mest fruktbart. Somalierne vil bidra! Men lista er høy. Fafo anbefaler mer norskopplæring, grunnskole og yrkesopplæring.

Fagopplæring for flyktninger er viktig. Den må kombinere norskopplæring, grunnskole og teori på videregående skoles nivå. Oslo Voksenopplæring Helsfyr kombinerer norskopplæring og fagbrev innen salg og service, kokkefag, barne- og ungdomsarbeider og helsefag. Problemet er finansieringen. Kommunen har ansvaret for norskopplæringen, fylket for fagopplæringen. En lærling skal ha lærlinglønn. Nav betaler ikke for livsopphold for elevene. For å kvalifisere flyktningene kreves det at kommunen, Nav og fylket virker sammen. Vi har ikke råd til å la være!