Debatt

Venstresiden taper kampen om virkeligheten | Andreas C. Halse

  • Andreas C. Halse
    Spaltist
Jeg tror noe av nøkkelen for å lykkes i kampen om virkeligheten i tiden som kommer, vil være en blanding av genuin uavhengighet, inkludering av flere vanlige stemmer og forståelse for hverandres ulike perspektiver, også internt på venstresiden, skriver Andreas C. Halse (bildet).

Venstresiden trenger ikke noe eget Breitbart, men det trengs nye prosjekter som kan utfordre etablerte sannheter og som evner å nå frem til folk flest.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den nye høyresiden vinner på walkover i kampen om virkeligheten. Mens det alternative høyreuniverset dominerer topplistene i sosiale medier, finnes det ingen motkraft til venstre.

En sentral del av nøkkelen til arbeiderbevegelsens fremvekst var oppbygningen av egne informasjonskanaler. Med Arbeiderbladet (nå Dagsavisen) i spissen bygget arbeiderbevegelsen opp et omfattende nettverk av aviser som nådde ut til folk i hele landet.

I 2018 eksisterer mange av avisene fortsatt, men er dels blitt en del av den etablerte pressen og dels mistet den enorme kraften som fulgte med arbeiderbevegelsens mobilisering i det forrige århundret.

Nå er det høyrepopulismen som utfordrer det etablerte, mens venstresiden i det vesentlige mangler både narrativene og strukturene til å utfordre.

Les også

Høyrepopulister er høyresidens gjøkunge | Bjørn Stærk

Klassebakgrunnen i mediene

Ifølge medieundersøkelsen i 2017 er Rødt og SV, i likhet med Venstre, solid overrepresentert blant journalister. Noen vil mene at dette er mer enn langt nok til venstre. Jeg tror det først og fremst sier noe om klassebakgrunnen i mediene og slettes ikke er noe argument for ikke å prioritere egne kanaler.

SV og Venstre er partiene som har velgere med høyest utdanning, og begge partier har godt lønnede velgere. At journalister stemmer på partiene, er derfor mest sannsynlig et utslag av at mediehusene først og fremst rekrutterer fra middelklassen.

At lavere utdanning henger sammen med lavere tillit til mediene, er derfor naturlig. Det gjør at mange ikke føler seg representert av mediene i dag.

At mediene i en del saker har en slagside, er nok sant. Men mitt inntrykk er at det handler mer om preferansene til utdanningsgruppene som dominerer i pressen, enn noen gjennomgående venstrevri.

Når mediene setter i gang med krigstypene om hvordan streik for et greit lønnsoppgjør vil ramme DEG, er ikke det et uttrykk for et venstresideperspektiv på tilværelsen.

Trenger nye prosjekter

Avisen Klassekampen er et unntak som lykkes godt i å sette agenda fra venstre. Ser vi til dem som leser avisen daglig, er tallet fem ganger så høyt for journalister og redaktører som blant folk flest.

En del av suksessen høyresiden opplever i den nye mediesituasjonen, er et stort mangfold av aktører. Med ulike stemmer og som snakker til forskjellige folk.

Venstresiden har på sin side flere aviser (Morgenbladet, Dagsavisen) som snakker til den urbane middelklassen, men mangler pr. i dag betydelige medier som snakker med troverdighet til brede lag av befolkningen.

Jeg tror noe av nøkkelen for å lykkes i kampen om virkeligheten i tiden som kommer, vil være en blanding av genuin uavhengighet, inkludering av flere vanlige stemmer og forståelse for hverandres ulike perspektiver, også internt på venstresiden.

Venstresiden trenger ikke noe eget Breitbart, men det trengs nye prosjekter som kan utfordre etablerte sannheter og som evner å nå frem til folk flest.


På Twitter: @achalse

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Internrevisjonen
  2. Politikk