Debatt

Ni råd til Hanne Tømta om samarbeidet med Israels nasjonalteater

Det som er skammelig er ikke å snu, men å bidra til legitimeringen av en ulovlig okkupasjon og brudd på folkeretten, skriver 27 kunstnere.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Er du sikker på at et samarbeid med Israels nasjonalteater om terrorisme er bra for Nationaltheatret? spør 27 kunstnere i et åpent brev til Hanne Tømta. Foto: Anette Karlsen

De følgende kunstnerne står bak innlegget:

Bernt Bjørn, Magnus Boyd, Øystein Ulsberg Brager, Ragnhild Freng Dale, Jo Eggen, Marius von der Fehr, Trond Hannemyr, Eivind Haugland, Jaap den Hertog, Thomas Hildebrand, Nigel Krishna Iyer, Sabina Jacobsson, Kristina Junttila, Marius Kolbenstvedt, Liv Lundberg, Cecilie Løveid, Elisabeth Medbøe, Trond Peter Stamsø Munch, Liv Kathrine Nome, Torgeir Rebolledo Pedersen, Per Platou, Henrik Rafaelsen, Berit Rusten, Julian Skar, Marianne Skjeldal, Arnt Christian Teigen, Eskil Vogt, Liv Aakvik og PiaMaria Roll.

1. Legg ikke ut på langtur uten trening.

Velg internasjonale samarbeidspartnere med omhu. Gjør de nødvendige undersøkelsene før du går inn i et åpenbart minefelt. Les deg opp på motstanden mot gjestespillene til Israels nasjonalteater i de ulovlige bosettingene og i utlandet før du formaliserer et samarbeid med dem.

Be om innsyn i kontraktene mellom Habima og de israelske myndighetene. Er det fortsatt slik at kulturinstitusjoner som mottar statlig støtte er forpliktet til å fremstille Israel i et positivt lys når de spiller i utlandet?

God planlegging er halve turen.

2. Meld fra om hvor du går.

Husk at enhver okkupasjon har to sider. Én okkupant, én okkupert. Orienter deg i forhold til dette. Boikott er en ytring i dialogen mellom de som står på den okkupertes side og okkupanten. Velger du å støtte de okkuperte eller å gå okkupantens ærend?

Gjør ikke okkupantens nytale til din egen. Si aldri «hele Israel» for å slippe å si «okkupert palestinsk territorium».

3. Vis respekt for været og værmeldingene

Ta temperaturen på teaterfeltet, blant annet de 1250 underskriftene mot samarbeidet, de palestinske scenekunstinstitusjonenes opprop for kulturell boikott, brevene der over 300 overlevende fra Holocaust og sivilsamfunnet i Gaza ber om det samme og protestene fra israelske kunstnere, akademikere og fredsaktivister som daglig risikerer å bli saksøkt og sanksjonert for å oppfordre til boikott av de ulovlige bosettingene.

4. Vær rustet mot uvær og kulde, selv på korte turer.

Er du sikker på at et samarbeid med Israels nasjonalteater om terrorisme er bra for Nationaltheatret?

Hva med Israels statsterrorisme? Vær forberedt på at samarbeidet kan få konsekvenser for Nationaltheatrets popularitet og internasjonale rykte.

5. Lytt til erfarne folk.

Hvis du er opptatt av dialog, bør du også gå i dialog med BDS-bevegelsen (Boikott, de-investeringer og sanksjoner), som er et initiativ fra det palestinske sivilsamfunnet.

Samarbeidet kan få konsekvenser for Nationaltheatrets popularitet og internasjonale rykte

Gå i dialog med Amnesty International og andre menneskerettighetsorganisasjoner. Gå i dialog med kristne organisasjoner som har valgt å gå inn for akademisk og kulturell boikott. Snakk med Jewish Voice for Peace, som vinner stadig er gehør internasjonalt for boikott som et virkemiddel for fred.

Snakk med de tidligere israelske soldatene i Breaking the Silence, som samler vitnesbyrd fra de som har utført vold, arrestasjoner, hærverk, trakassering og drap.

Og hvis du er opptatt av at teater kan være med på å skape endring, snakk med palestinske scenekunstnere som hver dag arbeider med teater som protest og skaper konfrontasjoner med kunstneriske virkemidler, og derfor jevnlig skades, trakasseres eller arresteres av israelsk politi eller soldater.

6. Bruk kart og kompass.

Kartet stemmer ikke alltid med terrenget. På noen israelske kart er Palestina rett og slett borte. Sørg for å oppsøke terrenget.

Tel Aviv, der Habima holder til, kalles populært «boblen», fordi man slipper å se okkupasjonen på nært hold mens de fleste spor av tidligere palestinsk bebyggelse er jevnet med jorden.

Se muren som stenger palestinerne ute. Se kontrollpostene

Bruk minst ett døgn på å reise inn i de okkuperte områdene på Vestbredden, som ligger mindre enn en time vekk. Se muren som stenger palestinerne ute. Se kontrollpostene. Se palestinerne stå i kø i timesvis for kanskje aldri å komme gjennom.

Kjør på veiene som er forbeholdt jøder, besøk en bosetting bak de elektriske gjerdene og se irrigasjonen med stjålet palestinsk vann. Opplev de ekstreme forskjellene i levekår og rettigheter på kroppen.

Snakk med noen av de som har fått husene sine revet ned, oliventrærne revet opp, og jorden sin konfiskert for at bosettingene skal kunne bygges. Snakk med noen som har fått sauene sine forgiftet og barna sine skutt fordi de kom for nærme bosettingene.

7. Gå ikke alene.

Hvem skal tale palestinernes sak i en «åpen debatt omkring kulturell og akademisk boikott» hvis du drar til nasjonalteatret i Tel Aviv i november i år? Israelske scenekunstnere kan saksøkes og miste jobben for å støtte boikott offentlig.

Hvem skal stille kritiske spørsmål om «Hasbara», praksisen med sivile ambassadører som skal spre et mindre krigersk bilde av israelsk politikk?

Skal du gjøre dette alene eller tar du med deg noen som har følt okkupasjonen på kroppen?

8. Vend i tide, det er ingen skam å snu.

Habima tar ikke avstand fra okkupasjonen og støtter på israelsk fjernsyn aktivt opp om angrepene mot Gaza.Det som er skammelig er ikke å snu, men å bidra til legitimeringen av en ulovlig okkupasjon og brudd på folkeretten.

9. Spar på kreftene og grav deg ned om nødvendig.

Denne saken er ikke avsluttet.

Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les også

  1. Den enkle boikotten

  2. Ikke aktuelt med teater-boikott

  3. Nationaltheatret fortsetter samarbeidet med Habima

Les mer om

  1. Debatt
  2. Israel
  3. Teater