Det er nok rasering av fødetilbudet nå!

ABC-klinikken ved Oslo universitetssykehus skal legges ned. Det har fått mange reaksjoner.

Tålmodigheten vår er brukt opp.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Innlegget signeres av 15 organisasjoner. Disse listes opp nederst i artikkelen.

Vi krever et desentralisert og personlig tilpasset svangerskaps-, føde- og barseltilbud for alle kvinner uavhengig av hvor de bor, og at ingen flere fødeavdelinger legges ned!

Føde- og barselomsorgen i Norge skal være et reelt differensiert tilbud. Da er det elementært at sykehusene setter av egne arealer til avdelinger som skal gi denne typen omsorg.

Saken om nedleggelse av ABC-enheten (Alternative Birth Care) handler handler derfor ikke bare om Oslo. Vi ser den samme raseringen skje i Kristiansund, i Innlandet og på Helgeland. Hvilken avdeling blir den neste nå?

Uheldig å blande alle

Alle fødekvinner kan umulig få et likeverdig godt tilbud dersom alle skal ha helt like fysiske rammer for fødsel og barseltid. Vi skulle likt å se de samme argumentene de ni helselederne (Aftenposten 10. mars) bruker for å hevde at flest mulig kvinner skal få et bedre tilbud, bli brukt for å blande de friskeste med de sykeste blant «vanlige» pasienter.

Se for dere at en som skal gjøre en enkel sjekk av føflekkene sine, og en som skal gjennomgå en hjerteoperasjon, ligger i samme sykehusgang, eller til og med på samme rom. Dette er et bilde på hvor uheldig det vil være å blande alle fødekvinner sammen.

Vi ser den samme raseringen skje i Kristiansund, i Innlandet og på Helgeland. Hvilken avdeling blir den neste nå?

Dere skriver at det skal være «gode tverrfaglige team», og at det skal «planlegges for fleksibilitet for optimal anvendelse av fødeavdelingens kompetanse».

Når kvinnene skal ivaretas av tverrfaglige team, forsvinner det personlige aspektet som er avgjørende for tryggheten og tilliten som undersøkelser viser er det fødekvinner ønsker seg. Oppfølging fra den samme jordmoren (eller jordmødre fra samme team) skaper trygghet og gir en helt annen innsikt og forståelse for kvinnens ønsker.

Mer robust bemanning?

At helsepersonell skal forflytte seg rundt til de ulike fødende med helt ulike behov, anser vi som et forstyrrende element. Dette vil bli det motsatte av å utnytte kompetanse.

Vi undrer oss over hva dere ni helseledere mener med at bemanningen skal bli mer robust ved Nye Oslo universitetssykehus. Betyr dette å ha flere på jobb samtidig? Betyr det flere leger til stede under fødslene? Eller betyr det at dere skal ansette flere jordmødre og sikre flere jordmorstyrte fagteam?

Vi forventer at det i fremtidens helsebudsjetter settes av nok penger til fødsels- og barselomsorgen. Og at norske politikere og sykehusenes økonomidirektører tar lærdom av Storbritannia. Der viser utregninger at psykisk uhelse hos kvinner i svangerskap og barseltid koster samfunnet enorme summer. Den samme utregningen burde være interessant å utføre for Norge.

Tålmodigheten vår er brukt opp. Det er faktisk nok rasering nå!

Disse signerer innlegget:

Landsforeningen 10001 dager, Birthrights Norge, Ammehjelpen, Barselopprøret, Bunadsgeriljaen, Jordmorforbundet, Kvinnefronten, Landsforeningen for kvinner med fødselsskader, Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter, Eva Rose Birth Photography, Altformamma.no, Fødebagen, Positiv Fødsel, Mammakurs.no og Foreldrerådet