Svært få vil bli barnehagelærer. Det er en varslet krise.

Vi er enige i at god bemanning med rett kompetanse er grunnmuren, men flere ansatte kan ikke bøte på mangel på kompetanse, skriver debattanten.

Politikerne må handle nå!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Sønnen vår har kommet inn på Entreprenørskolen på NTNU. Søknadsprosessen var som følger: Vitnemål fra bachelorstudiet. Siling. Søknad med mål og motivasjon for studiet. Siling. Intervju. Siling.

Av flere hundre søkere klarte sønnen vår å komme gjennom nåløyet. Han avslutter ferien sin tidlig for å reise hjem og skrive sommeroppgaven som han har fått svært kort frist på. Studiet starter om få uker og de første ukene har han annenhver uke fag og syretest.

NTNU får en høyst motivert masterstudent.

Masterstudenten får høyst engasjerte og motiverte medstudenter. Heldige er de og heldig er han.

Færre søkere enn noensinne

I min sektor ser det veldig annerledes ut. Det er svært få som vil bli barnehagelærer. Samordna opptak viser at det er færre søkere enn noensinne.

Dette er en varslet krise.

Mens sektoren har skrevet om, ropt og debattert, ser det ut til at politisk ledelse tar det hele med ro.

De tar det med ro til tross for kraftig nedgang i søkertall. De siste årene har det kommet inn flere hundre tvilsmeldinger på barnehagelærerstudenter i Norge. Én av fem barnehagesaker mobbeombudet får omhandler ansatte som krenker barn. Når politikerne ser bort, sier dette noe om vårt barnesyn. Det sier noe om vårt syn på kvinnedominerte yrker.

Jeg ønsker meg studenter som er motiverte og har en god dose relasjonelt mot

Barnehagelærere skal ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring. De skal samarbeide tett med foresatte og eksterne instanser som barnevern og skole. De skal støtte barnas gryende vennskap og de skal lede en personalgruppe. Barndommen til barna er sammensatt og mangefasettert.

Barnehagelærer er et yrke som krever at de ansatte er personlig egnet. Jeg ønsker meg derfor søknad med intervju til studiet, i tillegg til karakterkrav. Jeg ønsker meg studenter som er motiverte og har en god dose relasjonelt mot.

Politikerne tar det med ro

I vår sektor må høyst motiverte og dyktige ansatte, som det er flest av, arbeide i team med kolleger som ikke er skikket av mandatet gitt oss. De drar lasset. Noen blir demotiverte og slutter. Svaret fra sektoren selv er som regel å styrke bemanning og pedagognorm. Vi er enig i at god bemanning med rett kompetanse er grunnmuren, men flere ansatte kan ikke bøte på mangel på kompetanse.

Det kan kun dempe symptomer. Det er også en erkjennelse at det heller ikke er blitt bedre rekruttering til yrket etter skjerpet bemanning og pedagognorm fra 2018.

Imens tar politikerne det med ro. Det er jo så lettere å gi ufaglærte fra utdanningskravet.

Barnehagen er et flott sted å arbeide. Vi har et bredt kunnskapsgrunnlag om at barnehagen i seg selv, er forebyggende og et godt sted for barna å være. Vi får støtte barnas mestring og progresjon. Vi får støtte deres gryende vennskap og prososiale utvikling. Likevel vil få bli en som holder barnet i hånden de første fem årene av dets liv.

De fem viktigste årene hvor hjernen er som mest sensitiv for utvikling og læring. Det er rart at politikere tar dette så med ro.

Det er rart de ikke lurer og det er rart de ikke handler.