Vi har og skal ha et høyt sikkerhetsnivå på norsk sokkel. Men sikkerhet er ferskvare | Anne Myhrvold

  • Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet
I flere år har risikonivået på norsk sokkel vist jevn forbedring. Ferske tall viser at utviklingen kan være i ferd med å snu.

Pilene peker feil vei. Kan det ha sammenheng med innsparinger i petroleumssektoren?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Fra år 2000 og frem til i dag har sikkerheten i petroleumsvirksomheten blitt stadig bedre. Nå varsler ferske tall at utviklingen kan være i ferd med å snu. Står sikkerheten ved et veiskille?

Den årlige kartleggingen Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) gir et godt og detaljert bilde av effekten av næringens arbeid med sikkerhet og hvordan risikonivået har utviklet seg over tid. I flere år har resultatene vist jevn forbedring – helt i tråd med Stortingets ambisjon om at Norge skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Da årets måling ble lagt frem i slutten av april, var det klare tegn på at den positive utviklingen på mange områder kan være brutt.

For en rekke ulike indikatorer peker pilene nå feil vei.

Negativ utvikling

Mens storulykkeindikatoren i 2014 var på sitt laveste nivå siden RNNP-målingene startet, går utviklingen i feil retning for 2015. Det var flere hendelser med storulykkepotensiale i løpet av fjoråret.

Antall alvorlige personskader gikk opp i 2015, og vi fikk i tillegg den første dødsulykken på sokkelen siden 2009. Ulykken skjedde 30. desember, da en bølge traff den flyttbare innretningen COSLInnovator og gjorde betydelige skader på boligmodulen. Én person omkom.

RNNP-resultatene er et varsko. Er det slik at ambisjonen om kontinuerlig forbedring og fortsatt risikoreduksjon nå er under press?

Petroleumstilsynet vil nå etterspørre hvordan selskapene og bransjeorganisasjonene bruker resultatene fra RNNP og hva de spesifikt gjør for å snu de negative resultatene. Dette vil være en viktig del av vårt tilsyn og i vår kontakt med partene i næringen.

  • ___Norge har nå passert 30.000 kunngjorte jobbkutt i olje- og gassbransjen, ifølge en oversikt fra DNB Markets:
Over 30.000 jobber kuttet i oljenæringen

Det er krevende tider i petroleumsvirksomheten. Mange selskaper nedbemanner og sparer penger. Så langt er det ikke påvist noen direkte sammenheng mellom RNNP-resultatene og endringene i bransjen. Likevel er det viktig å se om resultatene er midlertidige eller starten på en trend.

I tider som nå, hvor effektivisering, innstramming og sparing preger næringen, er det ekstra viktig å verne om og forsterke etablerte møteplasser og prosjekter som arbeider med å forbedre sikkerheten. Det er også viktig å opprettholde et godt partssamarbeid, som ofte settes under press i nedgangstider.

Helikopterulykken ved Turøy

I slutten av april i år mistet 11 oljearbeidere og to piloter livet da helikopteret de satt i styrtet ved Turøy i Hordaland. Det er Luftfartstilsynet som har myndighetsansvar for helikoptersikkerhet på norsk sokkel. Statens havarikommisjon leder granskingen av ulykken.

Årsaken til at helikopteret styrtet er foreløpig ikke kjent, men ulykken viser med all sin gru hvor brått og brutalt tragedien kan ramme.

Vi har og skal ha et høyt sikkerhetsnivå på norsk sokkel. Men sikkerhet er ferskvare. Den kommer ikke av seg selv, men krever konstant oppmerksomhet og langsiktig arbeid fra alle i som er involvert i denne bransjen.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger påFacebook ogTwitter