Fosterreduksjon er inhumant. Tvillingreduksjon åpner for ekstrem sortering. | Ola Didrik Saugstad

  • Ola Didrik Saugstad
    Professor i barnesykdommer
Kanskje fremtidens foreldre ikke vil ønske belastningen med å ha et barn som er lite skoleflink, eller barn med visse legninger? Bør de ha rett til å abortere fostre som de ikke ønsker? For det er deres barn, eller er det egentlig det? spør Ola Didrik Saugstad.

Skjønner ikke helseminister Bent Høie dette? spør professor i barnesykdommer.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fosterreduksjon oppsto i kjølvannet av moderne medisins behandling av barnløshet med hormoner eller prøverørsteknikk. En utilsiktet bivirkning av dette ble fødsler av et økende antall trillinger og firlinger.

Flerlingefødsler øker risikoen for for tidlig fødsel og mulige skader. Derfor begynte man å fjerne flerlingefostre.

Man reduserte fra fire eller tre til to fostre. Dette gir imidlertid bare en svært begrenset gevinst for de gjenværende fostre. I tillegg er det en risiko på 10-15 prosent for spontanabort eller svært tidlig fødsel hos gjenlevende fostre.

Jeg har selv sett tragedier i form av store skader på det gjenlevende foster som blir født ekstremt for tidlig.

Noen vil bare ha ett barn, ikke to. Derfor foreslås det å reduserer friske tvillinger fra to til én.

Helsedepartementet bestemte tidligere i år at abortloven gir adgang til at dette kan utføres innen utgangen av 12. svangerskapsuke, etter den gravide kvinnes ønske. Ikke nok med det, Norge har åpnet opp for å ta imot kvinner fra andre land som skulle ønske en slik prosedyre.

Grunnen til at nordiske kvinner kommer til Norge er at Sverige, Finland og Danmark har en langt strengere praksis enn i Norge.

Noens rettigheter fører til en annens urett

Hvorfor skal ikke fosterreduksjon få være mors eget valg? Det er tross alt hun og faren som skal ta hånd om flere barn.

I dagens rettighetssamfunn er det likevel viktig å være klar over at moral ikke bare er en kalkyle av plikter og rettigheter. Ofte glemmes det at rettigheter til en ofte fører til en annens urett.

Hva slags samfunn vil vi ha, og hva vil fosterreduksjon av tvillinger gjøre med vårt syn på menneskelige relasjoner generelt og tvillinger spesielt?

Vi har plikt til å ta med i vurderingen at dette kan føre til en betydelig belastning på tvillinger og ikke minst gjenlevende tvillinger etter slike inngrep.

Ikke bare antall fostre som oppdages

Vi har hatt en viktig debatt om sortering, og etter mitt syn har politikerne endt opp med et ganske balansert syn på dette spørsmålet.

Ved å tillate tvillingreduksjon åpner helseministeren nå for en ekstrem sortering.

Det er ikke bare antall fostre som i dag kan oppdages tidlig i svangerskapet. Også fosterets kjønn og andre egenskaper kan bestemmes. Skal vi akseptere at en kvinne velger abort fordi hun ikke vil ha en gutt, fordi en gutt er mer slitsom enn en stille pike?

Kanskje fremtidens foreldre ikke vil ønske belastningen med å ha et barn som er lite skoleflink, eller barn med visse legninger?

Bør de ha rett til å abortere fostre som de ikke ønsker? For det er deres barn, eller er det egentlig det?

Sortering uten sidestykke

Ingen eier et barn, selv ikke i Norge. Hvis Høie ikke tar grep vil han bli husket som ministeren som åpnet opp for en sortering uten sidestykke. Det blir et lite hyggelig ettermæle for Solberg-regjeringen.

Denne praksisen fører samfunnet i en retning få av oss ønsker, uansett syn på dagens abortlov.

Spørsmålet om fosterreduksjon er ikke et spørsmål om individuelle rettigheter. Skjønner ikke Helseministeren dette?

Forøvrig – en svensk studie viste at tvillinger har bedre skoleprestasjoner enn enlinger.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger
Facebook og Twitter

Engasjert i abortsaken? Da vil kanskje disse sakene være noe for deg: