Debatt

Regnes ikke De grønne med blant norske politikere?

  • Bente Bakke
Vi vil avkriminalisere bruk av illegale rusmidler og besittelse av mindre mengder stoff til eget bruk, men vi mener at innføring, produksjon og salg av narkotika fortsatt skal være straffbart, skriver Bente Bakke.

Inger Anne Olsen trekker frem SVs Bård Vegar Solhjell som en av de «enslige svalene» som har luftet tanker om å avkriminalisere cannabis. Dette har De Grønne programfestet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenpostens kommentator Inger Anne Olsen vil legalisere cannabis.

Hun setter cannabis opp mot alkohol, som hun hevder er et farligere rusmiddel. Derfor trekker hun den konklusjon at hvis cannabis blir et lovlig rusmiddel, vil alkoholproblemene reduseres. Forskning viser imidlertid at økt tilgjengelighet av rusmidler øker både forbruk og misbruk.

Mer human narkotikapolitikk

AFP000222782.jpg

Miljøpartiet De Grønne foreslo i programmet for stortingsvalget i 2013 at Norge skal føre en human narkotikapolitikk der rusmisbruk behandles som et helseproblem. Vi vil avkriminalisere bruk av illegale rusmidler og besittelse av mindre mengder stoff til eget bruk, men vi mener at innføring, produksjon og salg av narkotika fortsatt skal være straffbart.Et punkt i programmet er imidlertid omstridt. Selv var jeg blant et stort mindretall som stemte imot at det skulle startes et forsøksprosjekt med strengt regulert salg av cannabis/marihuana. Det betyr likevel ikke legalisering, slik Olsen ønsker.

SV påsto at vi gikk inn for fri hasj

Dette punktet ble brukt for mer enn det var verdt av SV i valgkampinnspurten i 2013. De Grønne lå an til å komme over sperregrensen, mens SV sto i fare for å falle under. SV gikk da ut med påstander om at De Grønne gikk inn for FRI HASJ. Vi falt som en sten på målingene og ble møtt av mange sure velgere ute i gatene. De ville stemt på oss hvis det ikke var for hasjen!

Derfor er det litt pussig at Olsen trekker frem SVs Bård Vegar Solhjell som en av de «enslige svalene» blant norske politikere som har luftet tanker om at vi i det minste bør begynne med å avkriminalisere cannabis. Dette har De Grønne programfestet, men i hennes verden regnes vi kanskje ikke med blant norske politikere?

Les også

  1. Kronikk av Willy Pedersen: Ruspolitisk regjeringsskifte i 2017?

  2. Legaliser cannabis!

Les mer om

  1. Debatt