Hver dag dør 16.000 barn under fem år. Vaksiner kan redde en tredjedel av disse barna.

Den internasjonale vaksinealliansen har forebygget syv millioner dødsfall i 73 fattige land. Blant annet er nye vaksiner mot lungebetennelse og diaré introdusert.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I en kronikk i Aftenposten 2. augusti år hevder Ola Didrik Saugstad at Stoltenberg-regjeringens innsats mot barnedødelighet, spesielt gjennom vaksinasjon mot barnesykdommer, manglet evidens og ikke var effektiv. Det stemmer ikke. Beslutningen var og er godt fundert i en rekke analyser som viser at vaksinering er blant de mest kostnadseffektive helsetiltakene.

Vaksinering redder ikke bare enkeltliv, men forhindrer også spredning av sykdom.

Lene Lothe

Det er bra at Saugstad setter søkelys på barnedødelighet, en stadig viktig del av norsk utviklingsarbeid. Likevel er det synd at kritikken av innsatsen i stor grad er unyansert eller feil.

Sammensatte løsninger

Norsk helsebistand er langt mer sammensatt enn det Saugstad skisserer. Av den samlede innsatsen på 4,5 mrd. kroner i 2014 gikk én tredjedel til Den internasjonale vaksinealliansen (GAVI) og Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM).

Støtten har bidratt til å styrke de aller ytterste leddene av helsetjenesten der helsearbeideren møter lokalbefolkningens behov for hjelp til å forebygge sykdommer gjennom vaksinering og til å forebygge og behandle malaria, hivsmitte, diaré og lungebetennelse.

I dag er 44 prosent av alle barn som dør før fylte fem år ikke engang fylt ett år

Gjennom etableringen av FNs kommisjon for livreddende medisiner har Norge investert over 445 millioner kroner for å øke tilgang til blant annet prevensjonsmidler og medisiner som forhindrer svangerskapsforgiftning og blødning ved fødsel, samt produkter som redder nyfødte barns liv.

Det er bra at Saugstad vektlegger betydningen av spedbarnsdødelighet. I dag er 44 prosent av alle barn som dør før fylte fem år ikke engang fylt ett år. Helping Babies Breathe, som Saugstad nevner, har Norad samarbeidet med i en årrekke.

Sammenhengen mellom utdanning og helse

Saugstad ønsker Regjeringens oppmerksomhet på jenters utdanning velkommen, noe vi gir vår fulle tilslutning til.En fersk studie, utført på oppdrag fra Norad, viser at en økning på ett år i kvinners utdanning kan gi opptil 10 prosent reduksjon i barnedødelighet i lav— og mellominntektsland.

Tilgang til prevensjon og tiltak for å redusere tidlig graviditet, er effektive intervensjoner helsesektoren kan bidra med for å sikre at jenter ikke blir gravide og går på skole.

Studien gir ny kunnskap som kan legges til grunn for fremtidige avgjørelser om hvordan bistandspengene skal brukes.

Innsatsen utvikles løpende

Utvikling av innsats innen global helse er en kontinuerlig prosess uavhengig av regjeringsskifte. Vaksinesatsingen står fortsatt sterkt i norsk global helsepolitikk.

I januar annonserte statsministeren økt støtte i årene fremover til Den internasjonale vaksinealliansen som et av flere tiltak for å redusere barnedødelighet. Det blir et viktig bidrag for å nå de nye utviklingsmålene, de 17 bærekraftsmålene, som lanseres under FNs generalforsamling neste måned.

Få med deg de beste og viktigste debattene - følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Aktuell lesing fra Aftenposten Innsikt: Millioner av barn reddes av vaksiner etter at verdens rikeste mann sa: TENK STORT!