NRK svarer Anki Gerhardsen: Hun bommer i sin kritikk

Anki Gerhardsen gir i innlegget inntrykk av at NRK ikke har fulgt opp granskningsrapportens konklusjon. Dette stemmer ikke, skriver Marius Tetlie.

VĂ„re saker har kommet som et resultat av et bredt og grundig metodisk arbeid.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten stÄr for skribentens regning. Hvis du Þnsker Ä delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Mediekritiker Anki Gerhardsen omtaler i et debattinnlegg i Aftenposten NRKs dekning av varsler Silje FalmÄrs mÞte med Forsvaret.

I mer enn et Ă„r har NRK avdekket en rekke mangler i hvordan Forsvaret har fulgt opp varsler om alvorlige forhold, og hvordan etaten har sviktet i oppfĂžlgingen av varslere.

Forsvaret igangsatte en ekstern gransking utfĂžrt av PWC, og granskingen bekreftet funnene i NRKs journalistikk. Forsvaret har innfĂžrt en rekke tiltak og oppnevnt en egen general med ansvar for bekjempe mobbing og trakassering.

Felles for NRKs saker er at kvinner har stÄtt frem og fortalt sterke historier om trakassering og manglende oppfÞlging fra Forsvaret.

VĂ„re saker har kommet som et resultat av et bredt og grundig metodisk arbeid, hvor faktaundersĂžkelser og presseetikk har vĂŠrt fĂžrende.

Fortalte om rapporten samme dag

Silje FalmÄr har varslet om mobbing, trakassering, uÞnsket seksuell oppmerksomhet og overgrep gjentatte ganger. I februar fortalte NRK historien hennes fra fÞrstegangstjenesten i Forsvaret.

I april i Är var HÊren ferdig med sin egen granskning av FalmÄrs varslinger.

Gerhardsen gir i innlegget inntrykk av at NRK ikke har fulgt opp granskningsrapportens konklusjon. Dette stemmer ikke.

24. april ble konklusjonen kjent for FalmÄr. Allerede samme dag fortalte NRK om rapporten bÄde pÄ NRK.no og i Dagsrevyen. I dekningen kom det frem at Forsvaret mente de hadde ivaretatt omsorgs- og aktivitetsplikten overfor FalmÄr, bortsett fra pÄ to punkter.

Forsvaret har heller ikke gitt innsyn i rapporten i sin helhet, noe vi ba om allerede i april.

Forsvaret ga innsyn i under én side av rapportens konklusjon, der deler av innholdet ogsÄ var sladdet. NRK har pÄ nytt bedt om innsyn i hele rapporten og hÄper Forsvaret vil frigi den.

Bommer i sin kritikk

Gerhardsen roser journalistene for Ä engasjere seg i FalmÄrs varsel, men skriver at pressen ikke er fritatt for undersÞkelsesplikten.

Det er selvfĂžlgelig helt riktig, men hun bommer likevel i sin kritikk.

FÞr publisering i februar brukte NRK flere mÄneder pÄ Ä undersÞke forholdene FalmÄr fortalte om, og Forsvarets hÄndtering av varslene.

UndersÞkelsene viste at ni vernepliktige i Stridstrenbataljonen dette Äret ble etterforsket for mobbing og seksuell trakassering. Fire av dem ble anklaget for Ä ha stÄtt bak handlinger som kunne straffes militÊrt. Det ble meldt fra til ledelsen om tre pÄstÄtte voldtekter.

Kjernen i pressens samfunnsrolle

Det gÄr til kjernen i pressens samfunnsrolle Ä avdekke slike saker. Og sÄ skal vi fortsette med Ä fÞlge opp og omtale konklusjonene i granskingene som blir iverksatt.

Men vi kan ikke vente med Ă„ omtale kritikkverdige forhold i en etat som Forsvaret til forholdene er gransket ferdig.

Da gjÞr vi ikke jobben vÄr.