Debatt

Hvorfor tredje rullebane på Oslo lufthavn?

  • Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor
For Norge er luftfart ekstra viktig på grunn av lange, interne avstander og beliggenhet i utkanten av Europa. Næringslivet trenger et sammenhengende rutenett mellom innland og utland og et knutepunkt som også kan hevde seg i den internasjonale konkurransen, skriver konserndirektør Dag Falk-Petersen i Avinor.

Kø, trengsel, avvist trafikk og høyere priser vil bli normen i fremtiden ved Oslo lufthavn dersom planleggingen av en tredje rullebane står i stampe.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Andreas Slettholm har helt rett i at det er en politisk beslutning hvorvidt det skal bygges en tredje rullebane på Norges hovedflyplass, som han påpeker i en kommentarartikkel i Aftenposten fredag 3. mars. Men i og med at det er en sentral del av Avinors samfunnsoppdrag å sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig kapasitet på flyplassene til å håndtere den flytrafikken samfunnet har behov for, må vi gi våre beste faglige råd. Det er viktig å merke seg at det ikke er for Avinor vi gjør dette, men for samfunnet.

Med den trafikkutviklingen som forventes, vil det sannsynligvis være behov for en tredje rullebane på Oslo lufthavn Gardermoen i 2030.

Alternativet vil være kø, trengsel, avvist trafikk og høyere priser. Hvis vi skal rekke å få rullebanen ferdig i tide til 2030, er det nødvendig å starte det forberedende planleggingsarbeidet så snart som mulig. Endelig beslutning om bygging vil eventuelt bli tatt på et senere tidspunkt, av Samferdselsdepartementet som eier og konsernstyret, når man ser om trafikkøkningen har slått til som forventet.

Andre lufthavner er klare til å ta over

Begrenset kapasitet på Oslo lufthavn vil føre til at trafikken ledes over til andre flyplasser og gi økt «lekkasje» til blant annet Stockholm, København og Amsterdam, samt noe overføring til bil og tog. Dette fører til mer kompliserte og lengre reiser via knutepunkter i andre land, og vil særlig bli negativt for Distrikts-Norge. Store deler av landet er i dag avhengig av Oslo lufthavn Gardermoen for å komme ut i verden.

Oslo Lufthavn leder på klima

Avinor er fullt klar over de klima- og miljøutfordringene luftfarten representerer, og vi har en offensiv strategi for å ivareta vårt samfunnsansvar også på dette området.

Oslo Lufthavn var den første, store flyplassen i verden som kunne tilby bærekraftig biodrivstoff til alle flyselskap.

Det er et mål at innfasing av biodrivstoff i betydelig grad skal bidra til at luftfartens klimagassutslipp flater ut og deretter reduseres. Beregninger viser at innblanding av jet biodrivstoff vil sørge for at CO₂- utslippene ligger omtrent på 2014-nivå i 2030, også med tredje rullebane. I tillegg har Avinor tatt nye initiativ for å se på muligheten for elektriske fly. Utviklingen hos de store flyprodusentene viser at det som for kort tid siden var en fjern drøm, nå er realistisk.

Alternativer blir vurdert

Før det blir aktuelt å bygge ut en tredje rullebane på Oslo Lufthavn, vil alle tiltak for effektiv bruk av eksisterende infrastruktur bli utnyttet. Alternativer til tredje rullebane på Oslo Lufthavn, som å utnytte kapasitet ved andre flyplasser på Østlandet, har vært vurdert i arbeidet med Nasjonal Transportplan, men gir begrenset effekt. I beste fall kan det utsette bygging av ny rullebane med noen få år.

For Norge er luftfart ekstra viktig på grunn av lange, interne avstander og beliggenhet i utkanten av Europa. Norsk næringsliv i omstilling trenger en internasjonal storflyplass som knytter Norge til det globale nettverket.

Norge trenger et sammenhengende rutenett mellom innland og utland og et knutepunkt som også kan hevde seg i den internasjonale konkurransen.

Dette behovet er det bare Oslo Lufthavn som kan dekke, med en tredje rullebane når behovet er der. Til sist – investeringen dekkes ikke over statsbudsjettet, men finansieres av brukerne.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Avinor
  2. Nasjonal Transportplan
  3. Fly
  4. Luftfart
  5. Oslo Lufthavn