Flere jobber er jobb nummer én | Linda Hofstad Helleland

  • Linda Hofstad Helleland
Linda Hofstad Helleland (H) ble intervjuet av Aftenposten denne uken.

Det er ingen motsetning mellom å skape arbeidsplasser og å føre en god klimapolitikk.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Med bedrifter som går konkurs, flere hundre tusen permitterte og en arbeidsledighet på 10 prosent, så blir den viktigste debatten og den viktigste jobben fremover å få flere ut i jobb. Da må vi også se på hva vi kan gjøre for at det blir enkelt å starte en bedrift, og enkelt å skape arbeidsplasser.

Dette var også mitt poeng da jeg ble intervjuet av Aftenposten. Jeg skjønner at det går sport i å tolke politiske motstandere i verste mening, og at noen unyanserte spissformuleringer kan gjøre den jobben enklere. For å presisere: Det er ingen motsetning mellom en god klimapolitikk og å skape arbeidsplasser.

Ingen motsetning

Situasjonen landet nå befinner seg i, setter en del debatter i et nytt lys.

For eksempel: Er dette tiden for å gjøre som noen partier vil, kraftig å begrense oppdrettsnæringen og deres mulighet til å vokse og ansette flere? Skal vi – i tiden med den største arbeidsledigheten siden krigen – diskutere hvorvidt staten skal bygge ned landets største næring, olje- og gassnæringen, som direkte og indirekte sysselsetter om lag 300.000 mennesker? Jeg mener nei.

Nå må fokuset være flere ut i jobb, enklere å skape arbeidsplasser.

Dette er en ren prioriteringsdebatt, hvor man må veie noen hensyn opp mot andre, skriver Linda Hofstad Helleland.

Det er ingen motsetning mellom å skape arbeidsplasser og føre en god klimapolitikk. Allerede før krisen var mange næringer og bedrifter godt i gang med det grønne skiftet. Enova har fått rekordbevilgninger, og Nysnø er etablert for å sikre investeringer og kapital til nye, grønne næringseventyr.

Det skal vi fortsette med!

Ren prioriteringsdebatt

Likevel må vi diskutere om alle reguleringer som er gjeldende i dag, også bør være gjeldende i årene som kommer.

Som for eksempel vannkraft. Her har vi et potensial til å kunne eksportere ren norsk strøm til Europa og bidra til at andre europeere bruker vannkraft fremfor kullkraft. Det er bra for klimaet, det skaper arbeidsplasser og er bra for økonomien. Men det betyr at vi må vurdere hvordan vi kan få mer ut av vår fantastiske fornybare ressurs.

Skogbruket er en annen næring som i dag er underlagt flere reguleringer. Vi kan gjøre det enklere å skape jobber ved å åpne for mer skogplanting og endre kravene for hvilke typer trær man kan plante hvor. Igjen et tiltak som er bra for klima, økonomi og arbeidsplasser, men som kan gå ut over hensyn til miljøvern.

Dette er en ren prioriteringsdebatt, hvor man må veie noen hensyn opp mot andre.

Snur hver stein

Da regjeringen åpnet for at Nussir kunne utvinne kobber ved Repparfjorden, var reaksjonene sterke. Kobber er et metall som er avgjørende for det grønne skiftet, men utvinningen av kobber medfører dessverre enkelte naturinngrep. Likevel anses de positive sidene ved arbeidsplasser og utvinning av et metall som er nødvendig for elektrifisering, som såpass gode at verneinteressene måtte vike.

Mitt budskap til folk som ser at arbeidsplassen er i fare, folk mister jobben og at unge nyutdannede ikke får en jobb, er at programkomiteen i Høyre vil snu og vende på hver stein for å se hva vi kan gjøre for at de skal kunne få en jobb.

Da må vi sette oss ned og se på hvilke reguleringer som påvirker hvilke næringer, og i noen tilfeller endre reguleringene slik at vi kan skape mer og sysselsette flere.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter