Debatt

Kort sagt, fredag 10. juli

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Ungdom og rus. Umoral hos Hamsun. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hva er god hjelp?

Nå ser det ut som om de fleste er enige: Ungdom som blir tatt med rusmidler under en gitt mengde, skal tilbys hjelp i stedet for straff. Jeg har selv vært en tidligere såkalt umoralsk ungdom som ikke kunne straffes rusfri. I dag er jeg saksbehandler i en av landets barnevernstjenester. Meningene er mange rundt hva som er riktig og god hjelp, men jeg vil her be en bønn for at vi legger bort riset bak speilet når vi tilbyr hjelpen.

Det er flere grunner til dette, men først og fremst handler dette om hva vi ser på som årsaken til at noen utvikler skadelig bruk av rusmidler. Mange ser ut til å tro at rusproblematikk handler om en slags defekt eller umoral som ligger i individet. Nå håper jeg derimot at vi en gang for alle kan ta innover oss at hvilke mennesker som havner «utpå», avhenger av gener, erfaringer, relasjoner og kvaliteten på disse relasjonene.

Dette er grunnen til at noen kan drikke litt eller røyke hasj noen ganger uten å få nevneverdige problemer av det, mens andre kan bli avhengige. Noen mennesker bærer med seg relasjonelle arr. Disse menneskene vil fort streve med å finne tilhørighet og fellesskap. Å være utenfor fellesskapet skaper store smerter, og her løser rusen to ting: Den døyver smerten, og mange finner etterlengtet tilhørighet rundt rusmidlene.

Ungdom på skråplanet trenger hjelp til å finne ordene på det som gjør vondt. De trenger hjelp til å se seg selv og smerten sin i lys av konteksten de kommer fra og er en del av. De trenger gode relasjoner preget av tillit over tid. Først da kan de begynne å stole på andre, og først da kan de våge å melde seg på fellesskapet. Å høre til og å føle seg ønsket av andre er nemlig den beste medisinen som finnes mot avhengighet.

Rusmidlene er ikke fienden som må bekjempes her. Vår reelle fiende er utenforskap, omsorgssvikt, mobbing, fordommer og overgrep. Dette må bekjempes med omsorg, støtte, inkludering og ikke minst: metoder basert på kunnskap. Legges innsatsen inn her, vil behovet for rus bli mindre.

Otto Stormyr


Umoral hos Hamsun

Aftenpostens Ingunn Økland skriver at Gyldendal forlag unnlot å sensurere Knut Hamsuns Markens Grøde. Men Gyldendal har faktisk sensurert Hamsuns bok én gang. Men ikke på grunn av rasisme, men moralisme!

I skoleutgaven av Markens Grøde som vi leste på gymnaset for 60 år siden, var en setning i første kapitel strøket. Det er den som forteller om hva som skjedde da Inger kom til Isak: «Han lå og var grådig efter hende om natten og fikk hende.» Dette var for sterk kost for oss unge, mente forlaget. Men på landsgymnaset på Vinstra hadde vi en norsklærer som avslørte jukset. Han var så fortørnet over det, at han skrev opp den utelatte setningen på tavlen. Og når sant skal sies, var vel den setningen det vi best husket fra hele nobelprisboken.

Arne Finborud, Oslo


Medfører ikke riktighet

I en artikkel i Aftenposten 3. juli kan vi lese at «elektronisk melding om dødsårsak (eDår) er fortsatt ikke innført i kommunene eller spesialhelsetjenesten». Dette medfører ikke riktighet.

Elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak er tatt i bruk i nærmere 220 kommuner, eller 62 prosent av kommunene i Norge. I spesialisthelsetjenesten melder de fleste helseforetakene koronarelaterte dødsfall elektronisk, og flere helseforetak har valgt å innføre ny elektronisk løsning for alle dødsfall.

Kommunesektorens organisasjon har et tett samarbeid med Direktoratet for e-helse i innføringen av elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak i kommunene. Antallet kommuner som bruker løsningen, er økende og ligger langt foran opprinnelig plan som var 75 prosent utbredelse i kommunene innen utgangen av 2021.

Terje Wistner, avdelingsdirektør for eHelse i KS


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt