Debatt

Helsesektorens kulturarv | Torstein Arisholm

 • Torstein Arisholm
  Torstein Arisholm
  Sykehusbygg HF – Fagansvarlig for kulturminner i den statlige helsesektoren

Det planlagte sykehuskomplekset med Sognsvannsveien, sett fra nord. Det fredede Gaustad sykehus (til venstre) vil fortsatt ligge i grønne omgivelser og romme sykehusfunksjoner i statlig regi. Foto: Helse Sør-Øst RHF

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 19. september kommenterer professor emeritus Thomas Thiis-Evensen sykehusplanene i Oslo. De styrker hans bekymring for monumentalbyggenes fremtid i Oslo.

Thiis-Evensen skriver at det fredede Gaustad sykehus nærmest vil bli «skjult og bygget inne – til Riksantikvarens sterke protester». Det er heldigvis galt.

Dialog med Riksantikvaren

I tre år har Helse Sør-Øst RHF (HSØ) og Riksantikvaren (RA) hatt god dialog om Gaustad-planene. RAs skepsis til de første skissene ble tatt til etterretning. Senere har man samarbeidet om å optimalisere prosjektet.

Både det nåværende Rikshospitalet og det fredede, gamle Gaustad sykehus skal bli meningsfylt integrert i det nye sykehuset. Inngangspartiet planlegges flyttet til sørøstsiden. Slik vil det nye sykehuset engasjere det gamle til fortsatt medvirkning – uten at et fredet molekyl røres.

Thiis-Evensens konklusjon om bygningene på Ullevål slutter vi oss til: «Det avgjørende er at de er der.» RA har fredet ni bygninger (også Administrasjonsbygningen med tårnet) og et stort grøntareal i henhold til helsesektorens landsverneplan.

Formålet er å bevare et representativt utvalg bygninger fra sykehusets historie, slik at de danner et samlet kulturmiljø. Selv om Ullevål sykehus planlegges avviklet, vil fredningen sikre at den helsehistoriske tidsdybden i området fortsatt skal kunne erfares.

Fellesskapet skal nettopp ikke påføres det identitetstapet Thiis-Evensen er bekymret for.

Ny kapitler

Thiis-Evensen nevner både brukerinteresser og fellesskapsverdier. Utvikling av hovedstadens sykehus skal primært imøtekomme pasientenes krav til et fremtidsrettet og effektivt tilbud.

I utviklingsplanene tas det samtidig tilbørlig hensyn til helsesektorens viktige historie og kulturminner.

Fortellingen om sykehusfunksjonenes viktighet i det offentlige rom blir ikke borte, men den får nye kapitler.


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Oslo universitetssykehus (OUS)
 2. Kulturminner
 3. Riksantikvaren

Flere artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Ullevål-tomten var best før, men er også best etter

 2. DEBATT
  Publisert:

  Motstanden murrer blant oss i gatene. Hvorfor skal våre fineste fellesbygg plutselig miste all betydning?

 3. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, torsdag 29. oktober

 4. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, fredag 27. september

 5. NORGE
  Publisert:

  I 2023 legges flyplassen ned. Hva skal den brukes til?

 6. DEBATT
  Publisert:

  En utbygging på Ullevål vil bli 12,8 milliarder kroner dyrere og ta syv år lengre enn Gaustad