Ytringsfrihetskommisjon uten teknologikompetanse | Petter Bae Brandtzæg

  • Petter Bae Brandtzæg
Kjersti Løken Stavrum (f.v) er utnevnt som leder for Yringsfrihetskommisjonen. Karpe-rapper Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, samfunnsdebattant Kjetil Rolness og Rødt-politiker Mimir Kristjansson er også blant medlemmene.

Hele 18 medlemmer, og så er det ingen med spesialkompetanse i teknologi?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Fredag 14. februar ble medlemmene i den nye Ytringsfrihetskommisjonen lansert. Utvilsomt mange flinke folk som er valgt inn, men det er en altfor «myk» sammensetning.

Medlemmene består i hovedsak av pedagoger, litteraturvitere, jurister, avisredaktører og journalister og skribenter. Jeg savner teknologiperspektivet.

Petter Bae Brandtzæg er førsteamanuensis i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og sjefforsker ved Sintef Digital.

Det er ikke journalistene og redaktørene, men ingeniørene som setter premissene for ytringer i 2020 og fremover. Stikkord er store globale teknologiplattformer (Facebook, Google, Amazon), algoritmer, datafisering, kunstig intelligens, tingenes internett, personvern, manipulering og utfordringer innen cybersikkerhet. Samtlige trekk blir styrende for den nye ytringsoffentligheten. Sammensetningen i utvalget gjenspeiler ikke disse teknologiske utfordringene.

Det er både skuffende og oppsiktsvekkende at kommisjonen ikke har fått plass til noen med spesialkompetanse i teknologi når de har valgt hele 18 personer. Kommisjonsmedlemmene er forbausende ensartede, hvor nesten alle har tilgrensende kompetanse. Teknologi mangler.

Enda mer oppsiktsvekkende er dette når de teknologiske utfordringer var hele mandatet til den nye kommisjonen. På Regjeringen.no står følgende: «Det er tjue år siden den forrige ytringsfrihetskommisjonen la frem sin utredning. I løpet av disse årene har vi sett en revolusjon innenfor medier og kommunikasjonsteknologi.»

Nettopp. Så hvorfor denne kommisjonen?

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meiningar på Facebook og Twitter