Debatt

Delt bosted? Det er altfor lettvint å tro at 50/50 er en vidundermedisin. | Thea Totland og Trude Trønnes

  • Thea Totland
    Advokat
  • Trude Trønnes
    Advokat
Thuen skriver at de fleste foreldrekonfliktene i større eller mindre grad handler om frykt for at bostedsforelderen skal flytte langt vekk. Som barneadvokater kan vi på ingen måte skrive under på dette, skriver innleggsforfatterne.

Vi opplever at Frode Thuen rosemaler bildet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Frode Thuens kronikk den 14. mars hevder han at oppskriften på et godt foreldresamarbeid etter et brudd er delt bosted.

Vi mener at Thuen her begir seg inn i et brokete landskap med langt flere nyanser enn det vi fikk øye på i kronikken. Vi tillater oss å mene noe om dette da vi som barneadvokater jobber med disse sakene på fulltid.

Thuen skjønnmaler

Dagens system gir foreldre et stort handlingsrom til å avtale alle slags ordninger og selvsagt 50/50 om dét passer best. Som Thuen skriver, klarer de aller fleste på egen hånd å finne løsninger.

Thea Totland.

Disse familiene representerer nettopp det gode samarbeidet og likeverdige foreldreskapet som Thuen skriver om. Så langt er vi helt enige.

Blant de 2700 foreldretvistene som årlig gjennomgår en rettslig behandling, er det 2700 ulike historier.

En undersøkelse gjort av Oxford Research i 2016 viser at 70 prosent av disse oppnådde enighet i retten (barneloven legger opp til utstrakt mulighet for megling og forlik underveis i prosessen).

De som allikevel ikke finner en omforent løsning når saken er kommet så langt, har erfaringsmessig gode grunner for det.

Vi opplever at Thuen rosemaler dette bildet ved å si at hvis bare disse foreldrene får like mye tid med barna, vil samarbeidet bli godt, og barna får det best.

For mange av disse barna er ikke det største problemet at det ikke er millimeterrettferdighet i fordelingen av tid.

Det handler ofte om personlighetsforstyrrelser, rus, psykiatri, vold eller seksuelle overgrep.

Trude Trønnes.

I slike saker vil det aldri bli likeverdighet, dette kan ikke en lovendring forandre.

Ikke en kjønnskamp

En forskjønning av denne høyst reelle problematikken gjør stor skade. Det er vanskelig nok for en forelder i krise på vei ut av et dysfunksjonelt forhold å beskytte barnet om ikke loven skal legge til rette for å ivareta den uegnede forelders rett til å ha barnet halve tiden.

Den lidende part, er barnet.

God psykisk helse hos barn er avhengig av mange faktorer, en av disse kan være å beskytte barnet mot for mye innflytelse fra en «syk» forelder.

Man kan bli forledet til å tro at dette handler om en kjønnskamp der far er den underlegne parten. Statistikk viser at mødre og fedre vinner omtrent like mye i retten.

Vår erfaring er at viljen til konflikt handler mer om personlighet enn kjønn.

50/50 ingen vidundermedisin

Et vanskelig samliv ender ofte i et vanskelig samlivsbrudd. Det gode samarbeidet forutsetter normaltfungerende foreldre med noenlunde felles fokus på barnas beste.

Thuen skriver at de fleste foreldrekonfliktene i større eller mindre grad handler om frykt for at bostedsforelderen skal flytte langt vekk.

Som barneadvokater kan vi på ingen måte skrive under på dette.

Tvert imot handler de fleste av våre rettslige konflikter om bekymring knyttet til emosjonell omsorg, vold og kontroll.

For barna i disse sakene blir livet enda vanskeligere hvis de halve tiden må bo hos den kontrollerende forelderen, og de rettslige prosessene blir enda mer konfliktfylte.

Siden man kan avtale delt bosted når som helst med dagens ordning, vil skaden i disse sakene være større enn fordelene. Retten kan også bestemme at det skal være delt bosted. Som Thuen selv påpeker, er jo utviklingen slik at flere og flere avtaler delt bosted for barna sine.

Det blir derfor altfor lettvint å tro at oppskriften på 50/50 er en vidundermedisin.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Barn
  2. Familie
  3. Skilsmisse