Vet folk hva Oslos eldre nå mister? | Herbjørnssønn og Kristiansen

  • Yngvar Tov Herbjørnssønn
    Konsernsjef, Norlandia Health & Care Group
  • Ingvild Kristiansen
    Adm. dir., Stendi
Oslos eldre får dårligere valgfrihet, skriver artikkelforfatterne.

Vi tror både dyktige ideelle, offentlige og kommersielle aktører må til for å sikre en god og bærekraftig eldreomsorg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Stiftelsen Lovisenberg har kjøpt kommersielle Attendo og Unicare Omsorg. Fra før har byrådet bestemt at alle sykehjem skal drives av kommunen eller ideelle aktører. Dermed er kommersielle aktører utestengt i anbudskonkurranser.

Forutsatt klarsignal fra Eftas overvåkingsorgan vil en kjempekontrakt verdt flere milliarder kroner reserveres ideelle aktører. Målet vårt er ikke å kritisere kolleger. Vi tror Oslos eldreomsorg blir best med et mangfold av bidragsytere. Vi ønsker å belyse noen sider ved byrådets politikk som kan gi våre eldre et dårligere og dyrere tilbud i mange år fremover:

Konkurranseprinsippet er snudd på hodet

I stedet for en åpen konkurranse slipper byrådet noen få aktører inn. Ingen vet da om det finnes tilbud med bedre kvalitet og til en rimeligere pris for Oslos skattebetalere. Det er spesielt, særlig når byrådet nylig varslet et koronaunderskudd på 2,4 milliarder kroner.

Det finnes ingen klar definisjon av ideell

Aktører med skattemessige fordeler som ideell kan ha kommersiell aktivitet i andre deler av virksomheten. Mange tenker at ideelt er det samme som frivillig, men ideelle kan kjøpe kommersielle kontrakter og aktører og være underleverandører til kommersielle. Hva er ideelt nok?

Stiftelser har mindre økonomisk åpenhet

Kommersielle har strengere åpenhetskrav til regnskaper enn stiftelser. Ironisk nok er det de politiske miljøene som er mest kritiske til kommersielle, som gjerne snakker varmest om en eierform som reduserer muligheten for innsyn i offentlig pengebruk.

Les også

Andreas Slettholm: Neste sommer finnes kanskje ikke når du er sykehjemsbeboer

Oslos eldre får dårligere valgfrihet

Er eldres valgfrihet mindre verdt enn brukere innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA) der alle private er velkomne? Sykehjem er også de eldres hjem de siste årene av livet, og Oslos befolkning er internasjonal. Vi mener Oslos eldre må kunne velge livssynsnøytrale tjenester.

Vi vil konkurrere om best omsorg!

Kommersielle har i 20 år ledet an innen kvalitetsmåling, velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon. GPS med tale, pasientsikkerhetsarbeid med Helsedirektoratet, kulturledere, livstestamente, generasjonsmøter og uterestauranter er noen eksempler. Innovasjonen reduserer medisinbruk og frigjør ressurser, og mange av løsningene er senere brukt av kommunen selv. Vi har delt kunnskap med ministere, politikere, fagmyndigheter, kommuner og medier.

Nødvendig innovasjon forsvinner

Debatten handler om hvem som skal bidra, og ikke hva vi gjør, når andelen over 80 år i Norge dobles. Vi finner gjerne bedre samarbeidsmodeller. Men å lukke dørene for 20 års verdifull erfaring er ikke veien å gå. Da forsvinner mye av konkurransen som gjør at innovasjon oppstår.

Vi trenger mangfold

Under koronaen har vi jobbet sammen om å bekjempe smitte uavhengig av eierform. Vårt ønske er at byrådet nå snur og ivaretar denne samarbeidskulturen. Vi vil ivareta den norske modellen der en god eldreomsorg er et offentlig ansvar. Men vi tror dyktige ideelle, offentlige og kommersielle aktører må til for å sikre en god og bærekraftig eldreomsorg i Oslo.

Les også

Nå starter Oslo kommune avvikling av alle sykehjem drevet av private selskaper

Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter