Debatt

Enda en «dusteregel» som ødelegger for foreldrepermisjonen

 • Susanne Lund-Høie
  Susanne Lund-Høie
  Psykolog og småbarnsmor
Dagens regelverk fører til forskjellsbehandling av fedre med deltidsjobb, skriver Susanne Lund-Høie. Hun er psykolog og småbarnsmor.

Vi fikk sjokk da vi forsto at det var mer enn lengden på fars permisjon som var bestemt for oss.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Far bør få utsette sin permisjon uavhengig av stillingsprosent. Det er ikke klart hvorfor regelverket ikke åpner for det.

Aftenposten har tidligere skrevet om det statsråd Guri Melby (V) omtaler som «helt åpenbare dusteregler». Reglene gjør blant annet at endel fedre mister sin pappaperm hvis de ikke søker tidlig nok. Vi har støtt på en annen dusteregel.

Sjokket var stort da vi forsto at det ikke bare er lengden på fars foreldrepermisjon som er blitt bestemt for oss, men også tidspunktet for hans permisjon.

Far må jobbe heltid for å få lov til å utsette permisjonen.

Drastiske konsekvenser

Hvis mor ønsker å utvide sin del av permisjonen med ulønnet permisjon, må far søke om å utsette sin del. Ifølge Folketrygdloven § 14-11 punkt B har man kun rett til dette hvis man jobber heltid. For vår familie og mange andre får dette punktet drastiske konsekvenser.

Min mann jobber 80 prosent. Det betyr at han må ta ut sin permisjon fra det øyeblikket min permisjon er ferdig.

En ulønnet permisjon for mor er ingen kostnad for staten. Staten bør i utgangspunktet ikke lee et øyelokk over at vi velger å gjøre det slik, da dette ikke vil påvirke skattebetalernes penger. Paragraf 14-11 gjør likevel dette umulig – og det er ikke mulig å finne en begrunnelse – da jeg mistenker at det ikke er noen.

Kreative løsninger

Familiene som kjenner til hullene i regelverket, finner kreative løsninger på problemet. Far kan ta ekstra skift eller jobbe 100 prosent en periode hvis arbeidsplassen tillater det. Eller han kan ta ut gradert permisjon, altså å være hjemme kun for eksempel én dag i uken for at permisjonstiden skal trekkes ut i tid.

Dette er ikke løsninger som fungerer for alle. Noen fedre er ufrivillig deltidsarbeidende, kanskje grunnet permittering. For andre familier kommer avslaget fra Nav overraskende på dem når de søker.

Hvis far da ikke har mulighet til å snu seg rundt og gå ut i pappaperm på kort varsel, mister han permisjonen sin. Mor og far må kanskje ta ut permisjon samtidig for å tilpasse seg regelverket fremfor å tilpasse seg arbeidssituasjonen og familiens behov for permisjonsuttak.

Ingen begrunnelse

På Navs Facebook-side for foreldrepenger har folk flere ganger etterspurt begrunnelse for denne paragrafen. Navs svar er alltid det samme: De forvalter kun loven, og er det uheldige konsekvenser av en lov, må dette tas opp med de folkevalgte.

Nav, som er utøvende makt når det gjelder trygdeloven, klarer altså ikke å komme med noen begrunnelse.

Dagens regelverk fører til forskjellsbehandling av fedre med deltidsjobb. Det er vanskelig å forstå hvorfor, da målet med permisjonen er at barnet skal få mer tid med sin far. En endring i denne paragrafen vil gi deltidsansatte foreldre muligheten til selv å velge – og selv betale for – utsettelse av fars foreldrepermisjon til et mer egnet tidspunkt for familien.

De folkevalgte bør derfor fjerne denne fullstendig meningsløse paragrafen.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

 1. Et ukjent antall har mistet fedrekvoten på feil grunnlag

 2. Aftenposten mener: Fedrekvotefellen må bort

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

 1. Foreldrepermisjon
 2. Pappaperm
 3. Foreldre
 4. Familie