Debatt

Kort sagt, tirsdag 14. mai

ME-debatt og høyhastighetsbane. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Sludder om ME

Espolin Johnson og flere forsvarer 9. april den biopsykososiale modellen for ME. Samtidig kritiserer de ME-foreningen for motstand mot at tanke- og adferdsterapi har effekt. Nå som PACE-studien er blitt avkledd, og en Cochrane-oversikt om kognitiv adferdsterapi ved ME er trukket tilbake, er det ikke mye «tung forskning» som støtter gruppens syn.

Det er kanskje derfor de hevder at «det har ingen hensikt å slå hverandre i hodet med forskningsresultater». Men hva annet enn forskningsresultater skal man bruke som argument? De hevder å ha utallige vitnesbyrd fra pasienter og plikter å legge frem disse resultatene.

I en periode hvor biomedisinsk ME-forskning fosser frem, forlater stadig flere sitt synkende psykosomatiske skip med den ondsinnede begrunnelsen at ME-pasientene er aggressive. Flere av dem er jo så syke at de knapt kan si et ord eller løfte en hånd.

De er tvert om den mest takknemlige pasientgruppe man kan tenke seg. Hvis Espolin Johnson og medarbeidere vil sine pasienter vel, plikter de å se sine pasienter, lytte til dem, lese nye forskningsresultater og legge vekk sine udokumenterte holdninger.

Ola Didrik Saugstad, professor i barnemedisin


Dårlig forskning til glede for hvem?

Svar på innlegget «Lightning Process er selvhjelp, ikke behandling» 13. april av Kristin Blaker, leder i Norsk forbund for Lightning Process-instruktører.

Det stemmer at Lightning Process (LP) ikke er behandling mot ME eller andre sykdommer. Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM) har varslet Helsedirektoratet pga. forverring av tilstanden hos ME-pasienter etter bruk av metoden. Det er etter NAFKAMs kriterier ikke solid vitenskapelig støtte for påstander om effekt av LP.

Studien Blaker viser til, har store metodiske svakheter. Bl.a. er det ikke mulig å si om noen av studiedeltagerne hadde ME.

Tidsskriftet som publisert studien, er blitt kritisert for ikke å ha oppdaget at studien ikke oppfyller ICMJE- og BMJ-retningslinjene for studieregistrering og for ikke fullt ut å overholde CONSORT-veiledningen om studierapportering.
Lege Øyvind Kristensen sier til TV 2 at han har sett eksempler på at pasienter blir dårligere fra et allerede lavt funksjonsnivå: «Å miste så mye av livshåp og troen på det å bli bedre at det rett og slett psykisk sett driver dem inn i selvmordsrisiko. Det er svært alvorlig synes jeg.»

Norsk forbund for Lightning Process-instruktører bør ta ansvar for alle de skadevirkningene som metoden har medført for alvorlig syke mennesker.

Nina E. Steinkopf, ME-pasient og forfatter av bloggen melivet.com

Oppdatert onsdag 15. mai: Det var Helsedirektoratet, ikke Helsetilsynet som ble varslet.

På høy tid med høyhastighetsbane

Nordmenn flyr ti ganger mer enn gjennomsnittet i Europa. 10 millioner flyreiser til og fra Gardermoen er innenfor en radius hvor det ville gått fortere med moderne baner og tog. Distansen Oslo-Göteborg er under 30 mil. Det tar nesten fire timer med dagens tog, rundt tre timer med bil og én time på høyhastighetsbane.

Målet for tankesmien TenkGrønnBane2025 er å etablere nye jernbaner i Norden som et miljøvennlig alternativ til fly og bil. Det foreligger et stort nok kundegrunnlag på flere strekninger i Norden til at helt nye høyhastighetsbaner kan eies og driftes på kommersielt lønnsomt grunnlag og nedbetale investeringen på 30–40 år.

Beregninger viser at en rask og sammenhengende utbygging av baner Oslo-Stockholm, med avgrening til Göteborg, er økonomisk bærekraftig.

Togene må kunne anløpe mange stasjoner som grunnlag for et alternerende stoppmønster. Ett til to tog i timen går direkte. De andre togene stopper tre-fire ganger underveis, så alle stasjoner får minimum ett stopp pr. time. De største byene får flere. Forslaget til ny bane Oslo-Stockholm følger i hovedsak dagens E18-korridor, med inntil 20 stasjoner mellom endepunktene. Mellom Oslo og Göteborg vil det være åtte stasjoner.

Vi vil oppfordre nasjonale, regionale og lokale myndigheter og private aktører til å samarbeide om å planlegge og bygge høyhastighetsbaner, fordi Norden som region trenger mer bærekraftig og konkurransedyktig ny infrastruktur for transport. De eksisterende banene vil bli frigjort for å flytte mer gods på jernbane.

Ivar Vågen, leder, TenkGrønnBane2025


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. ME
  3. Transport
  4. Tog