Debatt

Kort sagt, fredag 24. januar

 • Debattredaksjonen

Debattklima. Skog og fremkommelighet. Oslo-byrådet, Fornebubanen og nye E18. Bærekraftig bruk av skog. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mørkemann, eller bare misforstått?

I nyere tid har vi sett debatter som i stor grad har utfordret mange kristnes syn på liv, samliv og menneskeverd. KRIK, en stor, kristen organisasjon, har vært gjennom store endringer i retningslinjene for lederne deres. Uenighetene var store, og da Andreas Håtveit tok til orde, ble han hetset og uthengt. Dette gjorde nok at få valgte å forsvare ham, selv om mange var enige i hans syn.

Hvorfor blir man hetset om man løfter frem et tradisjonelt ekteskapssyn eller en human verdi i et ufødt barn? Hvordan kan vi åpne for at dette blir hørt?

Jeg tror vi må møte andre uten en forventning om å overbevise om at vårt eget syn er det eneste riktige. Om målet er å være åpne og inkluderende, tror jeg vi må godta at vi ikke alltid er enige. Mange har trolig ikke tenkt nok gjennom de problemstillingene som utfordrer bibelsk lære og tenker at det letteste er å bli med på det andre mener.

Det er et problem om man blir sett på som mørkemann når man uttaler seg som kristen. Dømmer vi folk ut fra hvilken bakgrunn de har, fremfor hva de virkelig mener? Jeg frykter det. Hvis ikke vi godtar fri tale for mennesker vi er uenige med, godtar vi ikke fri tale i det hele tatt.

Christopher Andås, masterstudent økonomi og administrasjon, Oslo Met


Skog og fremkommelighet

Tom Schibbye sprer myter når han påstår at et område blir ufremkommelig og utilgjengelig for friluftsliv dersom det blir vernet. Naturen tilstreber variasjon. I de få restene vi har av tilnærmet urskog, er ikke fremkommelighet noe problem.

Det samme kan man ikke si om ensaldrede plantefelt av gran. Når vi planter ny skog med to meters mellomrom mellom trærne, får vi i løpet av ti år en tilstand som gjør skogen svært tett og lite innbydende for friluftsliv: Trær med så tett grenverk at man vanskelig kan ta seg frem. På orienteringskart er utynnede ungskogfelter markert med «sterkt nedsatt løpbarhet».

Alternativet til vern av gammel, naturlig skog er flatehugst og tette, monotone plantefelt – med liten eller ingen opplevelsesverdi. For alle som har vært med å rydde stier i Marka, er det opplagt mye mindre arbeidskrevende å holde stiene oppe i gammelskogene enn i plantefeltene. Forskningen på opplevelse i skog er ganske entydig på at det er den gamle, naturpregede skogen som best samsvarer med friluftsfolkets ønsker.

Naturen kan i noen tilfeller forynge seg ganske voldsomt etter innføring av vern. Alternativet er dessverre enda verre, med store deler av skogen utilgjengelig og uinteressant nærmest permanent.

Gjermund Andersen, styreleder, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)


Oslo-regionen som brikke i Aps politiske spill

Det blir tut, kork og kaos med byrådsleder Raymond Johansen og Arbeiderpartiet når de vil stoppe både Fornebubanen og nye E18. Norges viktigste samferdselsprosjekter blir politiske brikker i Raymonds kyniske spill.
Bergen, Trondheim og Stavanger takker ja til gavepakken og mer statlig finansiering av kollektivtransport. Oslo-byrådets svar til regjeringen var et klart nei! Det er uforståelig, om ikke helt virkelighetsfjernt, at Arbeiderpartiet ikke ser Oslos behov for kollektivinvesteringer. Raymond Johansen ser seg blind på en liten betingelse, og det er at Oslo må redusere noe av bompengetrykket.

Johansen har allerede glemt sin egen valgkamp. Arbeiderpartiet var klare på at bompengetaket var nådd og mente takstene var usosiale. Når muligheten kommer til å redusere bompengene, blir løsningen fra regjeringen et så stort problem at milliarder av kroner fra staten er uaktuelt.

241.000 innbyggere bor ved E-18 i Akershus. En god majoritet av dem jobber i Oslo og trenger et alternativ til bil. Når trafikken i Asker og Bærum kommer i tunnel, frigjør det store områder som skal brukes til kollektivutvikling. Det skjer samtidig som det bygges egen bussfil langs E-18 inn mot Oslo. Det gir kollektiv flyt mellom Oslo, Asker og Bærum. Da er det trist at Johansen og byrådet vil skrote en av Norges største kollektivprosjekter.

Nils Aage Jegstad, stortingsrepresentant (H), Akershus


Bærekraftig bruk, godt naturvern!

Betyr det å være for at naturressurser skal kunne forvaltes og brukes at man er motstander av naturvern? Pål Hermansen, fotograf og forfatter, plasserer meg i en bås jeg ikke tilhører. Det må være mulig å se nyanser mellom ytterpunktene - utarming og vern!

I en verden med en befolkning på ni milliarder, hvor majoriteten er svært langt unna norsk velferdsnivå og vil hige etter å oppnå det samme som oss, der klimaproblematikk og «grønt skifte» er i fokus, kan ikke Norge lukke øynene for at ressurser må brukes. FNs miljøpanel, som kom med sin rapport i fjor vår, er tydelig på at i «boreale, subpolare og polare» strøk er miljøutfordringene koblet hovedsakelig til «warming, sea ice retreat and enhanced ocean acidification». Hos oss er altså klimaendringene hovedutfordringen.

Store arealer og varierte naturverdier er allerede sikret gjennom vern. Naturen kan forvaltes trygt og forsvarlig gjennom bærekraftig bruk. I lys av dette burde forskning på og videreutvikling av den bærekraftige bruken av ressursene være bedre enn å verne dem. Betyr et slikt fokus at man er motstander av naturvern, så har naturvernet et problem!

Gunnar A. Gundersen, styreleder, Losby Bruk AS

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  KULTUR
  Publisert:

  «House of the dragon»: Storslagen forløper til «Game of Thrones»

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5