Debatt

Regjeringens retoriske situasjon

 • Ratna Elisabet Kamsvåg

Idet posisjonspartiene inviterte til gjenforening i Nydalen, levnet det liten tvil om at de hadde behov for å minne seg selv og oss på at de deler et samarbeidsprosjekt med felles visjoner, skriver Ratna Elisabet Kamsvåg. Her blir Knut Arild Hareide (Krf) intervjuet. Bendiksby, Terje

Gjespene fra pressekorpset i Nydalen skyldes et uforløst retorisk potensial.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ratna Elisabet Kamsvåg Privat

I forrige uke rykket den borgerlige alliansen tilbake til start på hotellet i Nydalen. Journalistene fulgte etter, men overskriftene har latt vente på seg. Dét reiser spørsmål om samarbeidspartiene egentlig har forstått kraften av den retoriske situasjonen de surret seg inn i.

Påtrengende problem

I riktig gamle dager snakket man om kairos, der man i dag like gjerne viser til den retoriske situasjonen, men det handler altså om det samme. En retorisk situasjon er en retorisk utfordring; en mangelsituasjon eller et påtrengende problem der botemiddelet er retorisk handling.

Tabloid sagt og satt på spissen: en retorisk knipe. Å være i knipe er selvsagt ingen ønskesituasjon, men måten man kommer seg ut av knipen på kan likevel imponere. Og blir vi imponerte, er det gjerne dét vi husker. Hva som fikk oss inn i knipen i utgangspunktet blir med ett mindre viktig.

Trolig er posisjonspartiene fornøyde med fraværet av fete typer i avisene etter forsoningsmøtet

Idet posisjonspartiene inviterte til gjenforening i Nydalen, levnet det liten tvil om at de hadde behov for å minne seg selv og oss på at de deler et samarbeidsprosjekt med felles visjoner. Det kan imidlertid virke som de samtidig glemte hvorfor man trengte denne påminnelsen – for uttalelsene etterpå hadde få referanser til den retoriske situasjonen som egentlig tvang dem dit.

Den retoriske situasjonen er et begrep som brukes på alt fra hverdagssituasjoner til store kriser. I de borgerliges tilfelle denne gangen heller det mer mot det siste. Hvis man likevel vil se positivt på det, kan man si at potensialet for å bli imponert er desto større. Det var imidlertid lite som imponerte politiske kommentatorer – for kommentarene gjennom den siste uken kan samlet sett leses som en lang og unison gjesp.

Problemet forsvinner ikke

Trolig er posisjonspartiene fornøyde med fraværet av fete typer i avisene etter forsoningsmøtet. Kanskje fordi de glemmer at politiske kommentarer også kan være positive, og bidra til å snu et dårlig inntrykk?

En retorisk situasjon nærmest foreskriver en bestemt type respons, men i dette tilfellet er det et misforhold mellom situasjonen og håndteringen. Meningsmålingene er fremdeles foruroligende. Støttepartiene er mindre sannsynlige regjeringsmedlemmer enn noen gang, og Per Sandberg er fortsatt en løs kanon.

Det betyr ikke at en annen håndtering ville ha snudd trenden over natten, men de kunne likevel etterlatt et inntrykk av at dette var begynnelsen på nye utsikter.

Medlemmene av dagens regjering er hyppige brukere av ordet retorikk. Nå har de altså selv stått midt oppi en retorisk situasjon uten å gi en passende respons – og en situasjon er retorisk selv om en passende respons uteblir. Sagt på en annen måte: Det påtrengende problemet blir ikke borte, selv om man prøver å unngå det.

Ratna Elisabet Kamsvåg har en mastergrad i retorikk og språklig kommunikasjon fra Universitetet i Oslo.

Hun er høyskolelektor II med tilknytning til Handelshøyskolen BI og Westerdals, og arbeider med forskning innenfor feltet.

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Vil en av disse fremstå som en god taper?

 2. DEBATT

  Debattlederen som politisk aktør | Ratna Elisabet Kamsvåg

 3. DEBATT

  Trumps store fordel | Ratna E. Kamsvåg

 4. KRONIKK

  «Ikke gi meg snakk om håp, jeg vil se deres panikk». Slik mobiliserer Greta Thunberg.

 5. KOMMENTAR

  «Jeg forventet at vår metode ville starte en diskusjon. Men det er helt stille. Null respons.»

 6. VERDEN

  Frykt og forvirring i USA etter presidentens atomtrusler