Debatt

Bygg sykehus på riktig sted. Moelven er et punkt, ikke et knutepunkt! | Tor Medalen

  • Tor Medalen
    Professor, By- og regionplanlegging, NTNU
Det planlagte nye sykehuset for Innlandet er i følge beslutningstagerne lagt til et knutepunkt (Moelven). Innleggsforfatteren kaller det et punkt ute på et jorde.

Lokalisering av sykehus utenfor bysentra er feil.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Beslutningen om å lokalisere sykehuset for Innlandet i et punkt ved Mjøsbrua opprører meg. Det er flere eksempler på slike lokaliseringer; Hjelset utenfor Molde fordi en ikke kunne bli enige i Romsdal og Nordmøre om Molde eller Kristiansund, Kalnes utenfor Sarpsborg som løsning for Østfold. Diskusjonene foregår også på Helgeland og i Buskerud, selv om det dårligste alternativet der falt bort på grunn av geotekniske forhold.

Det er flere grunner til mitt opprør. Staten ved helsesektoren foretar lokalpolitiske kompromissvalg og ser bort fra nasjonale miljøpolitiske målsetninger og statlige planretningslinjer. Beslutningstagerne for Innlandet, representert ved Anne Enger, definerer sykehuset «ute på jordet» som et knutepunkt, noe det ikke er. Og det hevdes at siden byene er små, vil det være bedre å se dem i sammenheng.

«Mjøsbyen» finnes ikke

I stedet for Gjøviks, Hamars og Lillehammers egne innbyggere fremheves at «Mjøsbyen» har nesten 90.000 innbyggere og det vil kunne være en drivkraft regionalt. Mjøsbyen finnes ikke. Det er like langt fra Lillehammer til Hamar som fra Oslo til Vestby. Ingen i Oslo sier de bor i en by som inkluderer Vestby eller omvendt.

  • Moelv: Uegnet sted for nytt storsykehus

Anne Engers argumentasjon er merkverdig. Siden ingen av byene er store nok i seg selv, så satser en på at et punkt (beklager Moelven) skal fylle rollen som attraksjon for høyt kvalifisert arbeidskraft til sykehuset.

I de statlige retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging som ble vedtatt i 2014, men som har vært representert som rikspolitiske retningslinjer i en litt annen form siden 1993, heter det (punkt 3. Mål) at målet er at utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør fremme utviklingen av kompakte byer.

Sterkt signal fra staten

Et like sterkt signal fra staten ble fremsatt i programmet «Framtidens byer» som gikk mellom 2008 og 2014, der staten forpliktet seg til å gå foran som et godt eksempel i sine lokaliseringer. Avtalen gjaldt de ni største byregionene, og den ble ikke fulgt i Buskerud der en holdt på å gjøre feil valg eller på Nord-Jæren (der en gjorde et dårlig/nest beste valg – Ullandhaug ble valgt).

Staten har et nullvekstmål for økningen i personbiltrafikken (målt i antall kjørte personbilkilometer) i de største byene. Romsdal, Innlandet og Helgeland er regioner som for så vidt ikke en del av disse målsettingene, men er det noen grunn til at Norge med åpne øyne skal lokalisere sykehusene regionalt slik at biltrafikken øker? Nei.

Miljøet taper

Lokaliseringen i Moelven kan kanskje fortone seg rettferdig og god hvis en ser på reiseavstanden fra hele regionen på individuell og bilbasert basis, forutsetningsvis forurensningsfri bilkjøring. Det er imidlertid ikke alle som kan kjøre bil. Og selv ikke elbilkjøring er problemfritt. Arealforbruket til bilkjøring er selvsagt mindre i Innlandet enn i Oslo, Trondheim eller på Nord-Jæren, men energiforbruket er også distanseavhengig.

Nå blir utfordringen å se om NSB eller busselskapet vil lage et tilbud som får Elverums-legene etc. til å reise til Moelven uten å bruke bil. Tror ikke det finnes direkte buss- eller togtilbud fra Elverum til Moelven. Erfaringene fra Østfold er at det blir mest bilkjøring når en lokaliserer sykehus utenfor byene.

Lokalisering av sykehus utenfor bysentra er feil. Fordi miljøet vil tape på det, selv om sykehus bare legges perifert i byen og fordi arbeidsmiljøet vil tape dersom sykehuset legges mellom byer/langt fra byene. Helsepersonellet vil dermed trolig søke seg til de enda større sykehusene. For Innlandet blir det Oslo, for Møre vil det bli Trondheim og for Helgeland Bodø.

Interessert i å lese mer? Her er et par forslag:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Sykehus
  2. Energiforbruk
  3. Anne Enger