Debatt

Riksantikvar for min tid | Hanna Geiran

  • Hanna Geiran
    Hanna Geiran
    Riksantikvar
Tittelen riksantikvar har jeg felles med Harry Fett, men der stopper også likhetene.

Fremover skal Riksantikvaren blande seg tydeligere inn i klima- og miljødebatten.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 21. november fremhever Erling Dokk Holm tidligere riksantikvar Harry Fett (1875–1962) som et ideal jeg bør strekke meg etter.

Tittelen riksantikvar har jeg felles med Harry Fett, men der stopper også likhetene. Våre verdener er svært ulike, men Holm inspirerer til en liten sammenligning likevel.

Les også

Norges nye riksantikvar: – Oslo er ikke Roma og kommer aldri til å bli det

Øvelse for fiffen

Harry Fett samlet sine forbindelser på den grønne benken og gjorde avtaler med sine bekjentskaper, herrer i kultur- og næringslivet. Slik ble forvaltningen ordnet, antagelig effektivt, men på en måte ingen kan bifalle i dag.

Nå er forvaltningen profesjonalisert og demokratisert. Folk kan påvirke saker som angår dem, og kulturminneforvaltningen styres ikke fra et enmannskontor i Oslo som i Harry Fetts tid.

Den gang var kulturminnevern en øvelse for fiffen. Vi skal være glade for de bygningene Harry Fett fikk fredet, for de er en viktig del av vår kulturarv. Men norsk historie er mye mer enn det de privilegerte var interessert i den første halvdelen av 1900-tallet.

Den omfatter også kystkultur, industrianlegg, samiske bygninger og kulturminner fra den kalde krigen. Vi har nylig fredet Romanivillaen i Tysvær, som forteller om romanifolkets historie. Dette er noen av de kulturminnene som representerer Norge.

Les også

Erling Dokk Holm: Dette er idealet Norges nye riksantikvar bør strekke seg etter.

Rolle i klimadebatten

Som industrieier var Harry Fett antagelig opptatt av at det røyk av fabrikkpipene. Klimaendringer som følge av CO2-utslipp var ikke virkeligheten. Men det er det for oss i 2018.

Til nå har miljøforkjemperne oversett viktigheten av gjenbruk av bygninger. Fremover skal Riksantikvaren blande seg tydeligere inn i klima- og miljødebatten, og her har vi folket med oss. Mange er opptatt av eldre bymiljøer og de kvalitetene de har.

Harry Fett var Riksantikvaren – både institusjonen og personen. Den sterke stillingen Riksantikvaren som institusjon har, skal jeg ta godt vare på. Harry Fett hadde venner, jeg har lovverk, et stort lag i ryggen, og viktigere – folk flest på min side. Det er mange interessante diskusjoner om vern og utvikling. Jeg gleder meg!

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Riksantikvaren
  2. Bygdeutvikling
  3. Klima