Ytterliggående tro på barns bekostning | Kari Halstensen

e588a07e-2885-ff16-367f-dedffa1648a2.jpg

Anders Torps beretning om ødelagt barndom og ungdomstid i en karismatisk menighet vil forhåpentligvis skjerpe årvåkenheten for barns lidelse.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Anders Torp vokste opp som pastorsønn i en karismatisk menighet på Lillestrøm. Menigheten hørte til blant de radikale, hengivne, men var på ingen måte et lukket fellesskap.

Kari Halstensen

Det vi derimot ikke har fått vite noe om før nå, er hvordan det var å være Anders i denne menigheten. Han forteller i den ferske boken, Jesussoldaten , om hvordan han mistet seg selv i en umulig kamp for å nå opp til nådeløse krav. Han bar daglig menighetens motkulturelle meninger med seg på skolen og tok den belastningen det medførte i form av mobbing og utstøtelse.Dette minner oss også om at mange barn vokser opp i rammen av voksnes ytterliggående tro.

En modig fortelling

Anders Torps modige fortelling om en ødelagt barndom og ungdomstid vil forhåpentligvis skjerpe den kollektive årvåkenheten for barns lidelse.

I dag er Anders Torp 27 år, og har utgitt en bok om sin bardom og ungdom i en  menighet på Østlandet.

Å kjenne fortellingen om det som gikk så galt, ansvarliggjør oss alle. Vi kan se, høre, lytte, oppfatte, tenke og spørre. Og når vi aner at noe er galt, skal vi si fra. Muligheten for at flere voksne nå ser en sårbar gruppe barn tydeligere, gjør Tonje Egedius’ og Anders Torps bok betydningsfull.Det er grunn til å håpe at denne boken vil kunne gi to viktige effekter:

For det første kan den vekke en økt oppmerksomhet mot barns livsvilkår i ulike trossamfunn. Altfor mye lidelse blant sårbare barn har gått under samfunnets radar.

For det andre kan den forløse en større vilje til refleksjon og selvransakelse i alle trossamfunn.

Den usunne troen

Det knytter seg et stort ansvar til det å forkynne Gud, evighet og leveregler til mennesker. Det er ikke bare i sekter at troen kan bli usunn. Tro blir usunn når den bryter ned menneskets mulighet til å snakke sant om seg selv.

Muligheten til å si sannheten om seg selv går tapt når det blir en tett kobling mellom det å oppfylle krav, det å prestere – og den varmen og nærheten som er tilgjengelig i relasjonene til de menneskene som betyr mest. Når relasjon blir avhengig av prestasjon, blir friheten til å fortelle om utilstrekkelighet og nederlag borte.

Vi kan binde hverandre i frykt, men også sette hverandre fri

Koblingen mellom prestasjon og relasjon er ingen naturlov. Mennesker har mulighet til å gi hverandre andre livsvilkår.

Vi kan binde hverandre i frykt, men vi kan også sette hverandre fri. Det er vesensforskjell på å arbeide for å bli elsket og å arbeide fordi en er elsket.

Arbeidet for å bli elsket er styrt av ubesvart lengsel og frykt, mens arbeidet som er motivert av det å være elsket henter kraft fra lysten til å gi noe tilbake. Den som kjemper for å bli elsket arbeider under tvang. Den som er elsket er fri til å velge å gi av seg selv.

Kontrasten er skarp. Og nettopp denne kontrasten kan gi oss noe å navigere etter når vi søker forskjellen på troen som bryter mennesket ned og troen som bygger mennesket opp.

Den sunne troen

Tro som har bærekraft gjør det mulig å si sannheten om seg selv og kjenne seg tatt imot som seg selv.

Sunn tro og levende gudsrelasjon bøyer ingen under perfeksjonens åk og krever heller ikke at mennesker må arbeide for å bli elsket.

Sunn tro og sunne trosfellesskap gir mennesket gode krefter til å arbeide fordi han eller hun er elsket uavhengig av prestasjon.

Vi gjør oppmerksom på at Tonje Egedius, som har skrevet boken «Jesussoldaten» sammen med Anders Torp, er journalist i Aftenposten.

Flere artikler: Å være barn innenfor rammene av voksnes ytterliggående tro kan gå ut over den fysiske og psykiske helsen og i verste fall på livet løs:


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Lyst til å skrive ? Les denne først: