Debatt

Kort sagt, fredag 9. februar

  • Aftenpostens debattredaksjon

Aftenposten og eldresaken og Ruter og selvkjørende kjøretøyer. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten og andres meninger

Aftenposten og eldresaken er ingen god «match». Svært sjelden tillater de innlegg som kronikk eller debattinnlegg i avisen med temaer som uttrykker de eldres syn på måten offentligheten behandler dem. Sist jeg sendte inn et innlegg fikk jeg som svar – du har hatt innlegg!

Nå får vi se da, for her kommer et forsvar for noe Regjeringen virkelig har tatt et prisverdig initiativ til, nemlig etableringen av en ny funksjon i Helse- og omsorgsdepartementet – en nytilsatt eldrestatsråd. Da er det plutselig interessant for Aftenposten. Den slipper sogar til i spaltene en stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Jette F. Christensen, som sier at den nye statsrådsposten er populistisk motivert! Hun unner ikke Norge en gjenvalgsminister fra Frp, sier hun.

I den blå/blå regjeringen er det nok Frp som har fått forståelse for at det er behov for en slik statsrådspost, og ære være dem for det. Det er faktisk bare Frp som i de senere år har stått fast på at forhold for de eldre må bedres og at de må behandles mer rettferdig. Robert Eriksson var en stor forkjemper for de eldres interesser, men slet fælt for å få gehør blant sine øvrige regjeringskolleger. Desto mere gledelig da at Åse Michaelsen nå er utnevnt i den regjering han tidligere var en del av.

En av de ting eldrestatsråden ser på, er prøveordningen med statlig finansiering av eldreomsorgen. Pensjonistpartiet er selvfølgelig for dette hvis det betyr større midler til kommunene og bedre forhold for de eldre. Det er allerede satt i gang en prøveordning med dette, og tilbakemeldingene fra involverte kommuner er gode. Da er det grunnlag for å utvide denne ordningen og få flere kommuner til å uttale seg. Dette er noe som vil gjøre eldreomsorgen vesentlig bedre, og som Pensjonistpartiet jubler over.

B. Christian Jenssen, medlem av hovedstyret i Pensjonistpartiet


Ruter vil teste selvkjørende kjøretøyer

Ruter må bli mer konkurransedyktig mot privatbilen, skriver Andreas Slettholm i Aftenposten fredag 25. januar, og NSBs konserndirektør Synne Homble viser i sitt innlegg fra 1. februar hvordan NSB tenker seg fremtiden og er optimistiske til at teknologi og autonome kjøretøy kan bidra til å gjøre kollektivtilbudet enda bedre.

I Ruter har vi startet arbeidet allerede. Akkurat som NSB mener vi at det er måten vi velger å utnytte selvkjørende teknologi som er det avgjørende for å gjøre kollektivtrafikken konkurransedyktig mot privatbilen.

Ruter ønsker å teste for å lære og forstå muligheter. Vi er mer opptatt av å kunne få dette til å fungere i et helhetlig mobilitetssystem, enn å kjøre en minibuss eller to. Derfor er tanken vår å få til en liten flåte av kjøretøyer, og forsøke å vise frem mulighetene. Vi er nå i dialog med markedet, og har som ambisjon å komme i gang før 2018 er omme.

Vi forsøker også å forstå hvordan ulike fremtidige transportsystemer kan se ut når selvkjørende teknologi er på plass. Som Slettholm sier, er scenariene ulike, med ulike kostnader og gevinster. Vår jobb er å synliggjøre mulighetene og prøve å bidra med mest mulig kunnskap og innsikt slik at politikerne kan gjøre gode valg for årene som kommer.
Til syvende og sist, så handler det om hverdagen til innbyggerne i regionen. Vi ønsker alle å bo i en region der vi kommer oss raskt og effektivt til både jobb og fritid uten å måtte stampe i kø.

Endre Angelvik, direktør Mobilitetstjenester Ruter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Kollektivtransport
  3. Jette F. Christensen
  4. Aftenposten
  5. Ruter
  6. Eldreomsorg
  7. Robert Eriksson