Debatt

Kort sagt, torsdag 24. januar

  • Debattredaksjonen

Deichmanske bibliotek-salget og konferansen Oslo Symposium. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hva nå med Deichman?

Jeg forstår det slik av oppslag i Aftenposten at den monumentale bygningen som har huset Deichmanske bibliotek i Oslo nå skal legges ut for salg på det åpne marked. Vi aner altså ikke hva huset vil romme i fremtiden. Dette er ille!
Dette er en historisk bygning fra 1933. Den har sitt særpreg og et flott frontparti. Jeg har tidligere slått til lyd for at det burde inngå i det regjeringskvartalet som nå skal gjenreises og utvides. Biblioteket ligger i samme område og bør på en naturlig måte kunne innlemmes. Sett utenfra vil den representative bygningen egne seg som et nytt Statsministerens kontor.

Når Statsbygg ikke har foreslått dette, antar jeg at det er gjort en grundig vurdering av bygningens egnethet til et slikt formål. Det hadde i tilfelle vært interessant å få en ordentlig begrunnelse for dette.

Men uansett mener jeg at det er et offentlig ansvar å se til at det sentrale og monumentale bygget får en fremtidig bruk som står i stil med historie og omgivelser. Legges det ut til salg på det åpne marked, risikerer vi en kommersiell bruk med helt andre interesser.

Ser staten og Oslo kommune sitt ansvar?

Kjell Magne Bondevik , tidligere statsminister (KrF)


Oslo Symposium – en annen religion?

Det kristne foretaket Oslo Symposium annonserer nå sin konferanse i Oslo i 15. og 16. mars, og 32 talere er avbildet på nettets reklameplakater, deriblant Civitas leder Kristin Clemet og Klassekampens nyhetsredaktør Mímir Kristjánsson.

Arrangørene representerer et lavkirkelig segment religionshistorikeren Ingrid Vik har omtalt i sin bok «Guds lobby», og hvor boken avsluttes med følgende advarsel: «Det er på tide å slutte å se på norske kristenkonservative miljøer som en ufarlig minoritet ...»

Flere aktive kirkeledere har også reagert med kritisk vurdering av det som skjer, og den kjente Oslo-prosten Trond Bakkevig kalte før forrige konferanse arrangørens livssyn for en «annen religion» (Vårt Land 8. mars 2017).
Var dette en spontan slengbemerkning, eller kan det ligge faglige vurderinger til grunn for prostens bekymring? Som religionskritiker og livssynsdebattant har jeg nemlig for egen del i lengre tid grublet over denne problemstilling.

Gjennom mer enn femti år har jeg rettet et kritisk søkelys mot forkynnelse og aktiviteter i deler av kirkelivet som jeg har ansett for «avvikende» og endog skadelige. Mine motparter svarer at jeg er «kristendomshater». En slik tilbakemelding overser at avstanden mellom trosretninger med kristen merkelapp kan være større enn forskjellen mellom et humanistisk og et kristent livssyn.

Troen på Gud skiller ateister og religiøse, men etikken og verdier kan være sammenfallende: Medmenneskelighet, likeverd, sannhet, ærlighet, innsatsvilje og kampen for menneskets beste.

Men i den «kristne» verden kan man nå møte mengder av varianter som hverken sammenfaller med kirken i gaten vår eller med verdisynet til «folk flest». Man møter mirakelpredikanter, profeter, dommedagsforkynnere, barnefrelsere, demonutdrivere, fastende asketer, kjønnsseparatister, pietister og maktpolitikere. Dette er vel ikke mer «den samme religion» enn Rødt og Høyre er samme parti?

Den religionsvarianten som nå inviterer til sin konferanse i Oslo, er mest opptatt av å fremme sære kampsaker og politiske egeninteresser, og må etter min mening anses som en del av dette annerledes-mangfoldet som Ingrid Vik og Trond Bakkevig påpeker.

Det er forståelig at offentlige og andre politiske ledere ikke til enhver tid er oppdatert om de ulike utgaver av tro og praksis som nå finner nye plattformer på betong og nett, men jeg mener likevel det er beklagelig at en del av disse spektakulære aktiviteter ikke blir avvist av oppdaterte samfunnsaktører.

Levi Fragell, livssynsdebattant


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Deichmanske bibliotek
  3. Byutvikling
  4. Oslo
  5. Kjell Magne Bondevik
  6. Statsbygg
  7. Oslo kommune