Debatt

Pasientens helsetjeneste er det motsatte av en todelt helsetjeneste | Bent Høie

  • Bent Høie
    Bent Høie
    Helse- og omsorgsminister (H)
Bent Høie.

Vi benytter gjerne private helseinstitusjoner dersom det gir pasienten større valgfrihet og bedre og raskere behandling.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter Ingvild Kjerkol og Tuva Moflag påstår i Aftenposten 5. september at Regjeringen «snikprivatiserer» helsetjenesten. Jeg kan berolige Arbeiderpartiet med at det er bred enighet om å verne om vår løsning med en offentlig finansiert helsetjeneste.

Befolkningen skal få rettferdig fordelt helsehjelp etter behov, mens de betaler etter evne over skatteseddelen. Men i motsetning til Arbeiderpartiet, er det ikke avgjørende for Regjeringen hvem som utfører helsehjelpen. Vi benytter gjerne private helseinstitusjoner dersom det gir pasienten større valgfrihet og bedre og raskere behandling.

Det er noe av kjernen i pasientens helsetjeneste. Det skaper ikke et todelt helsevesen. Det motvirker et todelt helsevesen.

Pasientens helsetjeneste gir pasienten raskt tilgang til behandling, og valgfrihet til å velge det tilbudet som passer dem best. Under den forrige regjeringen så vi økende helsekøer og ventetider, samtidig som ledig kapasitet hos private og ideelle aktører ikke ble utnyttet. For å snu den negative trenden, har denne regjeringen blant annet innført fritt behandlingsvalg. Det gir pasienter som allerede har rett til helsehjelp, kortere ventetid og økt valgfrihet.

Denne regjeringen har med sine fem statsbudsjetter lagt til rette for mer pasientbehandling og en aktivitetsvekst som er større enn den rødgrønne regjeringen klarte på åtte år. Samtidig er ventetidene er redusert med 16 dager, og antall ventende er redusert med om lag 65 000.

Helse Sør-Østs tidligere avtale med Aleris for behandling av våt AMD (Aldersrelatert makuladegenerasjon er en øyesykdom der den gule flekken (macula) sentralt i netthinnen er svekket. red.anm.) blir av Arbeiderpartiet brukt som eksempel på snikprivatisering. Jeg vil kort minne dem på at denne snikprivatiserende avtalen på utlyst våren 2013. Det var på Jonas Gahr Støres «vakt» som helseminister.

Les mer om

  1. Helse