Debatt

NRK er en dårlig drevet bedrift | Jan Lindh

  • Jan Lindh
    Tidligere adm.dir. i Orkla Media, styremedlem i Aller Media
Fra Kringkastingsrådets møte i september i fjor, Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen t.v. og rådsleder Per Edgar Kokkvold. Artikkelforfatter er ikke enig i Kokkvolds vurdering av NRKs drift.

De kostnadstiltakene NRK har gjennomført, er ikke i nærheten av det som er nødvendig. Det viktigste er å redusere bemanningen kraftig.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Jan Lindh

Tidligere leder av Kringkastingsrådet, Per Edgar Kokkvold, slår i sin søndagskommentar i Aftenposten 7. januar fast at NRK er en suksesshistorie og en veldrevet mediebedrift. Man kan være enig i at det er mye positivt ved NRK, som Kokkvold nevner: imponerende folkelig oppslutning, godt omdømme og god journalistikk.

Langt fra virkeligheten

Men å hevde at NRK er en veldrevet mediebedrift, er så langt fra virkeligheten man kan komme. Det motsatte er tilfelle.

NRKs driftsresultat var i 2016 drøyt 4 millioner kroner av en omsetning på 5.7 milliarder. Dette føyer seg inn i rekken av svært dårlige driftsresultater NRK har levert de senere år.

  • Totalrentabiliteten har ligget på fra null til et par prosent.
  • Egenkapitalrentabiliteten har vært like dårlig.
  • Ingen bedrift med så svake resultater vil over tid ha finansiell kraft til å utvikle seg og møte morgendagens utfordringer.

Les også:

Les også

Ny TV-måling skaper splid

Viktigst å redusere bemanningen kraftig

For å kvalifisere til karakteren veldrevet mediebedrift, burde NRK minimum ha et driftsresultat på 230–270 millioner kroner eller en driftsmargin på 4-5%.

Skal man nå dette på en bedriftsøkonomisk sunn måte, må kostnadene ned. Det viktigste her er å redusere bemanningen kraftig. Lønnskostnadene må ned med minst 10 % (250 mill. kroner) fra nivået i 2016.

NRK må gjøre det de fleste andre norske mediebedrifter har gjort, nemlig å tilpasse kostnadene til et varig lavere inntektsnivå. De kostnadstiltakene NRK har gjennomført, og gjennomfører, er ikke i nærheten av det som er nødvendig.

Det NRK mangler

Det som mangler helt i NRK, er et brennende ønske om å gjøre NRK til en økonomisk sett veldrevet bedrift.

Dette er fremfor alt et holdningsspørsmål og begynner med selskapets styre og ledelse. Dessuten må man være modig nok til å våge å gå gjennom de krevende prosesser som er nødvendig.

Samtidig må Kulturdepartementet opptre som en mye mer krevende eier enn hva vi har sett tidligere.

Helt utrolig

Det virker på en måte som om NRK har klart å tilrive seg en enerett der det er akseptabelt å levere dårlige resultater så lenge man ikke går med underskudd. Samtidig som alle andre statlige bedrifter, også de som har utvidet samfunnsansvar, avkreves ansvarlige økonomiske resultater.

I NRKs årsberetning for 2016 står det at resultatforbedringene fra 2015 skyldes god drift. Dette er jo helt utrolig. Et selskap som år etter år så vidt går over nullpunktet på driften, har dårlig og ikke god drift. Her burde NRKs styre i årsberetningen ha kommet med et klart signal til administrasjonen om at dette ikke holder og må forbedres snarest.

Les mer om

  1. Medier
  2. NRK
  3. Økonomi
  4. Debatt