Debatt

Den nye omsorgsarbeideren? Det er du det! | Anita Vatland

  • Anita Vatland, leder Pårørendealliansen
Omsorg overfor pårørende kan være svært krevende.

Å bo hjemme lengst mulig er fint, men hjemmebasert omsorg krever også mer personale. DU blir den nye omsorgsarbeideren.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er bare å ta det inn over seg: Er du (som oftest) dame rundt 40–60 år, har foreldre, svigerforeldre, en ektefelle eller noen som vil trenge bistand, så er det stor sannsynlighet at du begynner i denne «bransjen».

Universitetsutdannet, førtidspensjonert eller i jobb som omsorgsarbeider allerede? Det hjelper ikke, du kommer til å få dette som «jobb nr. 2». Og her er det jobb til alle!

Ny rapport

I går la Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning (NOVA) og Høyskolen i Oslo og Akershus (HIOA) ved forskerne Heidi Gautun og Christopher Bratt frem rapporten «Hjemmetjenester må styrkes» – og som viser konsekvensene av politikken som føres og som flere nå stifter erfaring med:

  • Mantra – de eldre vil (les: skal) bo hjemme lengst mulig.
  • Kommunene kutter i antall institusjonsplasser.
  • Det er en økende mangel på folk i hjemmetjenestene til å hjelpe eldre som bor lenger hjemme og også lever lenger som syke.
  • Konsekvens – årsverkene som mangler som omsorgsarbeidere, gjøres av pårørende (og stakkars de som ikke har noen …).

Denne rapporten føyer seg inn i rekken av flere tegn som nå begynner å komme frem. Veien til en sykehjemsplass kan ta mange år. Å bo hjemme lengst mulig er fint, men med hjemmebasert omsorg forvandles mange eldres hjem til sykehjem – uten personale! Nei – vent, det bor kanskje en ektefelle eller partner der? Eller har de ikke en datter eller svigerdatter, kanskje...?

Hvor er hjemmesykepleien?

Så i verdens mest likestilte land er vi på vei å få kvinnene tilbake til hjemmet, men kanskje ikke sitt eget! Her forsøker de å fylle det gapet som er mellom tilbud og etterspørsel. Når mor ringer for sjette gang på jobben og lurer på hvor hjemmesykepleien blir av, eller far igjen lurer på hvem som kjører til legen, så er det lettest å la sin egen jobb klare seg selv.

De fleste av oss vil jo våre nærmeste vel og stiller opp – og det er det «myndighetene» regner med!

Men det som også er skummelt, er at kvinner som søker omsorgstjenester for sine pårørende får tildelt mindre tjenester enn menn som søker. Gamle forventninger til døtre som hjelper familien ligger under, og kommer til syne når tjenester skal fordeles.

Sykehjemsplass positivt

Gautun og Bratt finner i rapporten at når de eldre har fått sykehjemsplass, så er det positivt også for de pårørende. Da kan de være trygge og gå på jobb uten redsel for en eldre som faller, ikke spiser nok eller får se andre mennesker. Det er i tiden før, at pårørende må strekke seg lenger og forsøke å balansere omsorg, jobb og familie så langt det går. Og ofte ender det med sykmelding.

Storsamfunnet

Pårørendealliansen gjennomfører i skrivende stund en stor diagnoseuavhengig pårørendeundersøkelse med varighet ut januar 2016. Her har mange svart at de er i arbeid kombinert med omsorg. Tendensene viser også at det brukes egenmeldingsdager, feriedager og sykmelding både over og under 16 dager i svært mange tilfeller.

Derfor må vi nå ta frem kalkulatoren! Storsamfunnet må regne på denne typen omsorg, som de fleste av oss vil møte en eller flere ganger. Det er ikke bare kommunene som skal regne seg frem til «hvor mye de sparer på en sykehjemsplass»

Betaler prisen

Prisen betaler noe andre: arbeidsgivere med ansatte i denne aldersgruppen, arbeidstagere som flyr som strikker i disse periodene, de pårørende som her får helseproblemer av stress og bekymring for dårlig omsorg som gis til de kjære og ikke minst – de eldre selv som sitter hjemme og har fått en «svingdørsomsorg» som eneste tilbud.

Dette er den neste store debatten: Ikke om vi skal ha mer foreldrepermisjon, men hvordan vi skal ordne «for eldre» permisjon og tiden det tar på best mulig måte.


Her kan du lese selve rapporten fra University of Kent:

http://link.springer.com/article/10.1007/s10433-016-0403-2

Les mer om

  1. Sykehjem
  2. Velferd
  3. Eldre