Debatt

Som lege ønsker jeg fritid som alle andre

 • André Puntervoll Pereira
  André Puntervoll Pereira
  Lege
Mange unge leger vegrer seg mot å jobbe under de rådende arbeidsbetingelsene i offentlig helsevesen, skriver debattanten.

Frem til en ny og fungerende fastlegeordning er på plass, kan den private helseindustrien juble.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.


Tvungen lønnsnemnd for de streikende legevaktlegene er det beste som kunne skjedd den private helseindustrien i Norge. Mange unge leger vegrer seg mot å jobbe under de rådende arbeidsbetingelsene i offentlig helsevesen. Nå blir veien til den private helseindustrien enda kortere.

I Aftenposten 1. november står det at direktør for arbeidsliv i kommunesektorens organisasjon KS, Tor Arne Gangsø, er glad for at streiken er over som følge av den ekstra belastningen koronasituasjonen har på helsevesenet. Dette oppleves som en kniv i siden til samvittighetsfulle legevaktsleger som har stått på midt i en pandemi.

Hvem skal ta over?

Legevaktstreiken illustrerer alt som ikke er attraktivt med primærhelsetjenesten. Når legenes eget forslag om å begrense seg til 45 timers arbeidsuke ikke er godt nok, lurer jeg på hvilke forestillinger KS har om fremtidens primærhelsetjeneste. Det virker ikke som et helsevesen det frister å være en del av.

Fastlegekrisen danner bakteppet for hele legevaktstreiken. Dette var streiken som handlet om retten til fritid for en hel arbeidsgruppe.

Mitt inntrykk er at våre erfarne og tidvis idealistiske legekolleger lenge har dekket over en ressurskrise i primærhelsetjenesten. Det er nemlig fastlegene som bemanner legevaktene i vårt vidstrakte land. Denne ekstra belastningen kan delvis forklare hvorfor det akkurat nå pågår en flukt fra fastlegeordningen. Snart går denne gruppen av med pensjon. Hvem skal da ta over?

Det er oss unge, nyutdannede leger. En gruppe mange ikke tenker på. Vi er i starten av karrieren vår. Orker vi i det hele tatt å ta over roret på et synkende skip?

Arbeidsbetingelsene viktigst

For meg som ung lege er det først og fremst arbeidsbetingelsene som betyr noe når jeg søker på jobber. Med dette mener jeg den samme retten til fritid som alle andre arbeidsgrupper i samfunnet har. Det å ha normal fritid gir meg overskudd som igjen vil komme mine pasienter til gode.

Legevaktstreiken som fikk en brå slutt, handlet om så mye mer enn antall vakttimer og maksimumsgrense for hjemmevakt. Den handlet om pasientenes og legenes beste. Leger med overskudd gir i større grad omsorgsfull hjelp.
Selv føler jeg meg ofte som plassert på et gjerde i påvente av en kollaps av fastlegeordningen. Hva gjør helseminister Bent Høie (H)?

Plan uten penger nok

Regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten kom midt i pandemien. Planen er beundringsverdig full av visjoner, men dessverre uten økonomiske rammer til å realisere dem. Handlingsplanen fremstår som et forsøk på en meningsløs lensing av et allerede synkende skip.

Frem til en ny og fungerende fastlegeordning er på plass, kan den private helseindustrien juble. De får et stadig økende antall unge og gamle leger å konkurrere om. For min del hersker det liten tvil: Det er pasientene som må betale prisen for dette. Er dette virkelig en ønsket utvikling fra helsemyndighetenes side?

Les også

Slik skal fastlegekrisen løses

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Fastlegene
 2. Helseindustrien
 3. KS
 4. Streik
 5. Fritid