Vi syke og arbeidsuføre er fratatt vår trygghet, verdighet og frihet

  • Elisabeth Thoresen
Som en vanlig mottager av arbeidsavklaringspenger har du ikke råd til å gå til det private helsevesenet, skriver innleggsforfatteren.

Det er ingen som blir friskere av å bli fattigere når arbeidsavklaringspenger stoppes etter tre år.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

«Har du ikke strøm, skaff deg en grill», skrev Nav nylig i et vedtaksbrev. Så kom reaksjonene fra de uvitende: «Er dette på ekte?»

Kjenner du ikke Nav-systemet, er det forståelig at du blir sjokkert. For oss som kjenner Nav, var budskapet kjent. Det som var spesielt, var at det nå sto i et vedtaksbrev, svart på hvitt. Ordene pleier å komme muntlig. Nav har som regel anstendighet nok til ikke å skrive dem.

Vi i AAP-aksjonen får inn mange historier fra syke og arbeidsuføre. Det er de som sliter med Nav, som tar kontakt. Den ene historien er verre enn den andre.

De handler om syke og skadede mennesker som ikke har valget om å «ta seg en jobb».

Les også

Nav beklager etter å ha bedt sosialhjelpssøker om å låne grill

Sviktende kommunikasjon

Historiene handler om å miste all inntekt, karenstiden i lovverket om arbeidsavklaringspenger og det å stå uten inntekt i ett år eller flere, henvist til økonomisk sosialhjelp eller privat forsørging.

Det handler om Nav som overprøver alle legeerklæringer i en uføresak, avslag på ny arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Det handler om et system som ikke har kapasitet til å følge opp, slik at syke blir ferdig avklart til arbeid eller uføretrygd innen tre år.

Den sviktende kommunikasjonen innad i Nav og mellom avdelinger som igjen rammer den arbeidsuføre. Veiledere som ikke tar kontakt, som veileder feil.

Vi ser mangelen på kompetanse som gjør Nav-ansatte utrygge i sin jobb, og kan komme med trusler om å melde deg til barnevernet, trekke deg i din ytelse eller stanse den helt.

Ubegripelige utredninger

Vi er kjent med ikke å bli trodd. Vi vet at de aller fleste går rundt med en naiv tro på at blir du syk, får du sykepenger, blir du ikke frisk, får du uføretrygd.

Vår arbeidsminister fremhever selv at «er du for syk til å jobbe, skal du ha en uføretrygd». Likevel hopper han glatt over hele lovverk, rundskriv og arbeidsrutiner som ligger der og må følges.

Du må ofte gjennom ubegripelige utredninger. Det er krav til byrdefulle behandlinger og legeerklæringer som blir overprøvd, vridd og vrengt på.

Saksbehandlingstider som sprenger alle fornuftige rammer, og arbeidsuføre mennesker som brytes ned i et system som fremstår helt meningsløst med sin arbeidslinje, og hvor trygdemedisinen er blitt borte.

Du får ikke noen uføretrygd på plass før du fyller vilkårene.

Lovverket sier at alt av nødvendig og hensiktsmessig utredning og behandling må være prøvd. Dette tar lang tid i et sprengt helsevesen hvor veldig mange blir avvist eller ikke får fullgod behandling.

Som en vanlig mottager av arbeidsavklaringspenger har du ikke råd til å gå til det private helsevesenet.

Fratatt verdighet

Hvorfor er det så liten kunnskap i befolkningen om hva syke og arbeidsuføre må gå gjennom i Nav og helsevesen? Hvorfor er det så liten kunnskap om folketrygden vår?

Det er ingen som blir friskere av å bli fattigere når arbeidsavklaringspenger stoppes etter tre år.

Vi syke og arbeidsuføre har opplevd og opplever en heksejakt, med økonomiske sanksjoner og trusler om stans i ytelse om vi ikke gjør som Nav sier. Vi er fratatt vår helse, økonomiske trygghet, verdighet, rettssikkerhet og frihet.

Vi trenger store endringer med mange flere kritiske spørsmål rettet mot både helsevesen, Nav og våre myndigheter.

Gi oss tryggheten tilbake!

Les også

Vi står i fare for å få en ny, permanent underklasse