Fullføringsreformen truer allmennutdanningen

 • Solveig Kristensen
  Dekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
 • Anne Julie Semb
  Dekan, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
 • Frode Helland
  Dekan, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Rita Hvistendahl
  Dekan, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
 • Aud V. Tønnessen
  Dekan, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Forslaget om få fellesfag og omfattende valgfrihet vil kunne svekke den studieforberedende kompetansen, skriver de fem dekanene ved Universitetet i Oslo. Illustrasjonsfoto.

Overgangen fra videregående til universitet kan bli større og vanskeligere.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Før påske la regjeringen frem fullføringsreformen for videregående utdanning.

Det er viktig at retten til videregående opplæring utvides, og at elever kan fortsette til de har fullført. Frafallet har vært høyest i yrkesfaglige utdanningsprogram og klart lavere innen studieforberedende.

Ønsket om å bedre gjennomføringen i studiespesialisering synes ivaretatt gjennom de endringsforslagene som vil gjelde alle elever.

Forslagene for å styrke studieforberedelsene er derimot svakere fundert.

Valg på spinkelt grunnlag

Reformen legger opp til få obligatoriske fellesfag: matematikk, engelsk og norsk. Øvrige fag blir valgfag.

Friheten til å velge er stor fra første skoleår. Fagvalg og spesialisering gjennomføres til dels så tidlig som i overgangen mellom ungdomsskole og videregående.

Det betyr at valg skjer på et spinkelt grunnlag og i svært ung alder. Elevene får ikke sjansen til å møte fagene fra ungdomsskolen igjen og få interessen vekket på ny.

Elevene fratas dermed muligheter til å treffe gode valg for høyere utdanning. Det skjer flere år før de fleste har begynt å tenke på hva de skal studere.

Resultatet kan bli at frafallsproblematikken forskyves fra videregående skole til høyere utdanning

Ved å svekke allmennutdanningen så radikalt som regjeringen foreslår, reduseres elevenes grunnlag for å treffe kvalifiserte studievalg. Resultatet kan bli at frafallsproblematikken forskyves fra videregående skole til høyere utdanning.

Lukker døren til verden

Reformforslaget svekker studentenes forutsetninger for å kunne møte bredden innenfor de enkelte fag.

Naturfagkunnskaper forutsettes innen en rekke universitetsfag, når klima- og miljøspørsmål i økende grad preger studier i samfunnsfag, historie og religion.

Nedbyggingen av fremmedspråkkompetansen vil redusere grunnlaget for Norges integrasjon i europeisk samarbeid innen forskning, utdanning, kultur og næringsliv.

Fullføringsreformen skal åpne døren til verden, heter det. Sett fra perspektivet til høyere utdanning kan det synes som om den snarere lukkes.

Vanskeligere overgang

At Stortingsmeldingen legger så liten vekt på allmennutdanningen, tyder på at man ikke har forstått hvordan høyere utdanning i dag utvikles.

I høyere utdanning legges det stor vekt på bredde og tverrfaglighet. Det er et svar på nasjonal og internasjonal forskningspolitikk. Her fremheves viktigheten av nye former for tverrfaglig samarbeid for å kunne møte de store samfunnsutfordringene.

Norge har klare ambisjoner om å delta i fronten av den internasjonale forskningskonkurransen. En solid allmennutdanning er grunnlaget for det. Det danner basis for den fordypning og tverrfaglighet som venter studentene.

Forslaget om få fellesfag og omfattende valgfrihet vil derfor kunne svekke den studieforberedende kompetansen. Det vil altså kunne ha stikk motsatt virkning av hva reformen sier å skulle ha.

Overgangen fra videregående skole til universitet kan for mange bli større og vanskeligere som følge av den foreslåtte reformen.


Lese mer om reformen i videregående skole? Her er noen av Aftenpostens saker: