Debatt

Kort sagt, fredag 6. november

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Kraftlinjer. Trikkene i Oslo. Her er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Monstermaster og englemaster

I Aftenpostens lørdagsnummer sto det om vern av kraftlinjene fra Nore kraftverk. Det dreier seg om de fire 132 kV fjernledningene fra Nore kraftverk som ble bygget i 1928, den gang verdens største vannkraftverk.

De fire fjernledningene, to til Flesaker i Vestfold og to til Oslo via Hønefoss, var vitale for forsyning og elektrifisering av Oslo og Vestfold.

Overskriften «Vil verne mastene» ble ledsaget av et bilde av en kraftig 400 kV avspenningsmast som ikke har noe med de elegante Nore-mastene å gjøre. De ble kalt «englemaster» i en tid da vannkraften var datidens olje for Norge. Kanskje var betegnelsen «englemast» i tillegg til mastevingene også et uttrykk for optimisme og glede over elektrifiseringen av Norge.

Avisen forteller ikke hvor masten de kaller «monstermast», som går over en halv side, befinner seg. Bildet og betegnelsen monstermast er helt malplassert og kan ta livet av byantikvarens ønske om bevaring av et kulturminne. Vi kan da ikke bevare noe sånt!

Tor Stavsholt, sivilingeniør


Endret etter publisering:

Aftenposten presiserer i nettversjonen av saken at den ble først publisert med et bilde av en mast på en annen ledning enn Nore-ledningen. Og ledningen på bildet er i høyeste grad i bruk og er strømførende på svært høy spenning. Statnett vil overfor Aftenposten understreke at Nore-ledningen, selv om den ikke er i bruk, må anses for å være strømførende. Og at det er forbundet med livsfare å komme for nær høyspentanlegg.


Når Ruter svikter, må byråden ta grep

«Godt trikkenett for flest mulig», skriver Ruter i sin replikk til oss. Men hvem er de fleste? Ruter viser til en ny linje fra Jernbanetorget via Homansbyen til Majorstuen i 2024. Men der har det gått trikk i årevis og gjør det fortsatt.

Ruter skriver at trikken ikke kan kjøre fra Bjørvika til Stortorvet fordi det ikke er sving ved Biskop Gunnerius gate. Men det finnes en sving i «stjernekrysset» Nygata/Storgata. Hadde Ruter ønsket, kunne oppgraderingen av Storgata ha begynt her, og 18-trikken kunne i dag ha kjørt fra Ljabru til Rikshospitalet.

Det er alvorlig at Ruter har ignorert vedtaket i byrådssak 45/17 signert Raymond Johansen og Lan Marie Berg 30. mars 2017: «Når det lages større ruteplaner for ulike deler av byen er det viktig at bydelsutvalgene får god mulighet til å uttale seg. Det vil bidra til bedre beslutningsgrunnlag og større lokal forståelse.»

Nordstrand bydelsutvalg ble hverken involvert eller informert. Bydelsutvalget ber nå byråden sørge for at Ruter gjenoppretter traseen fra Ljabru til Rikshospitalet. Byråden grep inn for å hindre nedleggelse av den minste holdeplassen, Jomfrubråten. Nå må hun gripe inn for å reversere nedleggelsen av den største, Jernbanetorget.

Dag Sjøberg, Bydelsutvalget på Nordstrand (MDG) og Anna LindholmByutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen på Nordstrand (MDG)


Har Ruter glemt nordstrandbeboerne?

I en replikk den 27. oktober forsvarer Ruter Sør omleggingen av trikketilbudet til Nordstrand. Bakgrunnen for deres argumentasjon er at ved planleggingen av Bjørvika med Dronning Eufemias gate som paradegate, ble det vurdert at bydelens tyngdepunkt ville bli flyttet og la trikken følge etter.

Sentrum er ikke flyttet, bare utvidet med Bjørvika. Det gamle bysentrum er like mye sentrum i dag som tidligere. Med dagens ordning, at begge trikkene fra Nordstrand går i Dronning Eufemias gate, er vi blitt fratatt kommunikasjon med den nordlige delen av sentrum og bussterminalen.

Replikken avsluttes med at det er stor usikkerhet for Rutemodell 2024 grunnet tidsaspekt, byutvikling og mobilitet.

Men én ting er sikkert: Transport fra Nordstrand til Rikshospitalet vil alltid være aktuelt. Ruter Sør hevder at et godt trikkenett skal gi den beste løsningen for flest mulig, men dessverre har Ruter glemt nordstrandbeboerne i denne oppsummeringen.

Behold trikkeskinnene i Schweigaards gate. La linje 18 gå her, mens linje 19 dekker Bjørvika. Da får vi et godt trikketilbud for flest mulig på Nordstrand.

Egil B. Ormstad, pensjonert senioringeniør, Jomfrubråten

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Ruter
  3. Elektrifisering
  4. Trikk