Debatt

Ikke godt nok

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I siste Hjernevask-program, som antydet raseforskjeller i intelligens, var Eias kronvitne Charles Murray. Han ble ikke motsagt, selv om mange forskningsarbeider, blant annet en bok, knuser hans konklusjoner.

Murrays forskning bygger på AFQT (Armed Forces Qualification Test), som primært brukes av det amerikanske militæret. Det bygger på fire grupper tester, som gjelder aritmetikk, matematiske kunnskaper, kunnskap om ord og forståelse av avsnitt på 30–120 ord.

Ideelt sett viser IQ potensialet for læring og problemløsning. AFQT er et godt eksempel på at det er nærmest umulig å lage en IQ-test som ikke snarere blir en kunnskapstest. Når en ser på de fire temaene i AFQT, bør en forstå at evnen til å få høy score ikke er medfødt, men lært.

Selvsagt scorer gruppene med minst utdannelse lavest. Mens vi i teorien kan tenke oss at gener spiller en rolle, viser ikke disse testene det.

Det er en generell svakhet ved Eias programmer at de gjelder forskningsfelter som han selv ikke kjenner. Isteden har han selektivt googlet seg frem til noen enkeltforskere som er enige med ham. Det blir ikke bra nok.

HANS OLAV FEKJÆR

psykiater, Nesodden

Les mer om

  1. Debatt