Debatt

Vi trenger en debatt om partipolitisk ideologi

 • Helge Hveem
  Helge Hveem
  Professor emeritus i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Når vi nå står med 15 partier og medieflom, og sannhet er til salgs, er det på høy tid å binde standpunkt i saker sammen til et sett ideer som gir profil og viser forskjeller, skriver Helge Hveem (bildet).

Sosialliberalismen er ikke opportunistisk, men pragmatisk og langsiktig om forholdet stat-privat.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Min kronikk «Kampen mot liberalismen» (Aftenposten 13. juli) handlet om dens motstandere og om hvordan liberalismen kan forsvares mot dem. Bernt Hagtvet følger opp 21. august og utdyper mitt råd: Klargjør liberalismens profil. Flere har svart. Jeg får ikke plass til å svare alle.

Mitt perspektiv var internasjonalt. Hagtvet tar debatten til Norge og utfordrer Venstre. Etter at vi har fått et nytt parti, Sentrum, og Senterpartiet har fått et nytt medlem som kommer fra Rødt via Arbeiderpartiet, er det et sterkt behov for opprydding i begrepsbruk og debatt om partipolitisk ideologi.

Folk forvirres

Venstre har nytt prinsipprogram og ny ledelse. Første nestleder Sveinung Rotevatn skrev i sin bok Liberalisme på norsk at han står i «den brede liberale idétradisjonen»: «Om nokon vil kalle meg liberalist eller sosialliberalar, vil eg knapt protestere. Eg er skeptisk til endelige definisjonar av kva som er «rett» liberalisme.»

Mener han dette i dag? Svaret interesserer etter at Per Sandberg (tidligere Frp) meldte overgang til Liberalistene fordi det «er det eneste partiet som i dag ivaretar de liberale verdiene». Avfeie dette som useriøst, eller ta det på alvor og innse at folk forvirres og politikken taper på det?

Må tilpasses endring

Lars Peder Nordbakken er enig i at liberalismen må være sosial (Aftenposten 11. september). Men han tar feil når han omtaler sosialliberalisme som et avvik, en «minimalistisk frihetsforståelse».

Liberale vil individets frihet, men på ulike måter. Liberalistene vil at enhver skal få gjøre som hen vil. Det gjør ikke sosialliberalismen. I Europa er dette den liberale hovedlinjen, fra klassikerne og gjennom blant andre økonomen John Maynard Keynes. Nå vet «alle» at Adam Smiths marked forutsatte en stat som sikret omsorg for de fattige, ga utdanning, vernet mot overgrep og mot at land- og industrieierne drev «konspirasjon mot offentligheten» og forutsatte aktører styrt av moral, ikke grådighet.

Verden er en annen i dag, og liberalismen må tilpasses endring. Men dagens markedsøkonomi kan trenge en overhaling i tråd med Smiths krav.

Jeg forstår ikke hva Nordbakken mener med at «liberalismen trenger mer luft for å puste». Dette virker snarere luftig. Hans «minimalister» og «småliberalismer» har faktisk «blåst i» hovedlinjen.

Et sett ideer

De siste tiårene har politikerne vært presset av en minimalistisk, «nyliberal» ideologi om minst mulig stat. Under finanskrisen og pandemien har nyliberale imidlertid glatt bedt om mest mulig stat.

Sosialliberalismen er ikke opportunistisk, men pragmatisk og langsiktig om forholdet stat-privat. Den har ikke statsskrekk, men vil heller ikke at staten skal overkjøre individets rett til å velge. Den er for blandingsøkonomi, trepartssamarbeid og internasjonalt samarbeid. Og den bekjemper ikke klimaendringer og covid-19 ved å skape økt ulikhet.

Politikk i dag preges for mye av utspill, enkeltsaker og kortsiktighet. Når vi nå står med 15 partier og medieflom, og sannhet er til salgs, er det på høy tid å binde standpunkt i saker sammen til et sett ideer som gir profil og viser forskjeller. Å tro noe annet er å undervurdere «folk flest» og «grasrota».


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Fått med deg debatten? Her finner du Helge Hveems kronikk og svar han har fått på den:

Les også

 1. Helge Hveem: Liberalismen angripes også innenfra

 2. Bernt Hagtvet: Venstrefolk må fortelle oss hvem de er

 3. Iselin Nybø og Odd Einar Dørum: Dette er Venstres svar på de store spørsmålene

 4. Lars Peder Nordbakken: Liberalismen trenger mer luft for å puste

 5. Nina Witoszek: Det polske slaget om verdighet

Les mer om

 1. Politikk