Debatt

Åpent brev til Ruter: Et svekket trikketilbud for Oslo øst

  • Dag Sjøberg
    Bydelsutvalget på Nordstrand (MDG)
  • Anna Lindholm
    Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen på Nordstrand (MDG)
Trikken gjennom Oslo gate er historie. Trikkene fra Nordstrandsplatået kjører nå gjennom Bjørvika i stedet.

Oslo bruker åtte milliarder på nye trikker og skinner. Da er det uforståelig at den populære trikkelinjen fra Nordstrand til Rikshospitalet legges ned.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det går ikke lenger trikk til Oslos største trafikknutepunkt, Jernbanetorget, hvor det er kort avstand og rask overgang til andre trikkelinjer, alle T-banelinjer, Oslo S og bussterminalen. Det har satt sinnene i kok.

Vi reagerer også på at det ikke lenger er direktetrikk til store arbeidsplasser, studiesteder og sykehus, som Oslo Met, Ullevål sykehus, Universitetet i Oslo og Rikshospitalet.

Les også

Bruker over åtte milliarder på trikk. Dette går pengene til.

Spørsmål til Ruter

I brev av 25. september til Rådhuset anbefaler Ruter en linje fra Ljabru over Jernbanetorget opp Grensen til Majorstuen først fra 2024. Men 15. oktober uttaler byråd Lan Marie Berg til Aftenposten at trikken fra Ljabru over Jernbanetorget til Stortorvet kommer tilbake så fort oppgraderingen av Storgata er ferdig, altså i 2021.

Får Nordstrands innbyggere tilbake trikken til Jernbanetorget neste år eller først i 2024?

Ingen planer viser at trikken skal reetableres til Rikshospitalet. På hvilket grunnlag avviser Ruter en slik løsning? Vi savner analyser, data og statistikk som begrunner omleggingen.

Hvorfor oppretter Ruter to trikkelinjer fra Sinsen/Grefsen til Rikshospitalet på en strekning som betjenes raskere med både T-bane og buss, mens det hverken går trikk, T-bane eller buss fra Nordstrand?

Les også

Provoserende å se hvordan byrådet splitter Oslo ved å endre en trikkelinje

Enkle folk?

Det trengs flere toveistrikker for å kjøre til Grensen, mener Ruter. Men hvis toveistrikkene fra Nordstrand til Bekkestua går til Rikshospitalet isteden, vil det kreve færre toveistrikker siden det er kortere til Rikshospitalet.

Ruter skriver at løsningen med trikk i Schweigaards gate falt bort «fordi det ville være en betydelig ulempe for reisende mot Ekeberg og Nordstrand å ha to holdeplasser å forholde seg til langt fra hverandre ved Jernbanetorget/Oslo S».

Er Ruters oppfatning at folk på Nordstrand er spesielt enkle?

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Trikk
  2. Kollektivtrafikk
  3. Ruter