Tilgangen til verdens beste medisinske tidsskrifter forsvinner. Hva tenker du på, Høie?

  • Magne Nylenna
    Magne Nylenna
    Professor dr.med., redaktør av Helsebiblioteket 2005–2017
Midt i den største helsekrisen vi har opplevd på flere mannsaldre, har staten nå bestemt seg for at dette har vi ikke råd til lenger. På bildet: Helseminister Bent Høie (H).

Kunnskap er mer enn makt i helsetjenesten – det er liv!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kunnskap er helsetjenestens viktigste ressurs. Uten oppdatert, pålitelig kunnskap er helsepersonell hjelpeløse.

For 15 år siden etablerte vi en kollektiv, nasjonal ordning for å gi norsk helsepersonell fri og enkel tilgang til den beste, kvalitetssikrede kunnskap som finnes.

Helsebiblioteket.no har gitt ikke bare universitetssykehusene, men også fastlegene, fysioterapeutene, hjemmesykepleien, helsesykepleierne og sykehjemmene over hele landet tilgang til de beste fagtidsskriftene, oppslagsverkene og retningslinjene.

I ekte demokratisk ånd og i tråd med ønsket om brukerinvolvering har alt dette også vært åpent for pasienter, pårørende og publikum.

Unik kvalitetssikring

Ordningen har vakt internasjonal oppsikt og misunnelse. Ikke bare har det vært en unik kvalitetssikring av helsetjenesten, men felles, nasjonale abonnementer (basert på IP-adresse) har også vært økonomisk besparende.

Nå behøvde ikke titalls helseforetak, hundrevis av sykehjem og tusenvis av leger å tegne individuelle abonnementer. Ett nasjonalt abonnement ble billigere. Men det forutsatte at én ansvarlig fakturaadressat betalte for hele Norge. Vi er ikke så gode på spleiselag, så det ble naturlig at staten tok regningen.

Midt i en helsekrise

Midt i den største helsekrisen vi har opplevd på flere mannsaldre, der verdien av pålitelig kunnskap er åpenbar for alle, har staten nå bestemt seg for at dette har vi ikke råd til lenger.

I et helsebudsjett på over 300 milliarder kroner er ti millioner (!) blitt for dyrt for å videreføre det viktigste enkelttiltaket for faglig oppdatering av norsk helsepersonell.

Vi har allerede mistet tilgangen til The Lancet. Nå forsvinner BMJ, JAMA (Journal of the American Medical Association) og andre av verdens beste, medisinske tidsskrifter.

Hva tenker dere på, Bent Høie og Erna Solberg?