Kort sagt, tirsdag 19. januar

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Avsporing i debatten om Michelets bok. Koronatiltak for studenter. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Avsporing i debatten om Michelets bok

Lars Borgersrud forsøker i Aftenposten 10. januar å konstruere en parallell mellom den debatten som har oppstått rundt Marte Michelets bok Hva visste hjemmefronten?, og de avvik fra virkeligheten som forekom i spillefilmen Max Manus i 2008.

For å holde oss til Max Manus må vi minne om at Borgersrud ble satt grundig på plass da han allerede i 2009 gikk til frontalangrep på filmen.

Han velger i sitt innlegg å glemme at produksjonsselskapet i samarbeid med NRK laget et eget TV-program som ble vist fire ganger samtidig med at filmen gikk på kino, og som belyste historiske avvik og hvorfor disse ble gjort.

Borgersrud vet også utmerket godt at manusforfatter Thomas Nordseth-Tiller og Arnfinn Moland ga ut en egen bok, Film og virkelighet, samme år som filmen ble lansert, der disse filmgrepene ble forklart i detalj. For dem av Aftenpostens lesere som er opptatt av fakta, kan denne boken anbefales. Borgersruds forsøk på avsporing avsløres tydelig når man ser på sidene 23, 56, 62, 87, 103, 129, 138, 142 og 180. Han mangler saklige argumenter i denne saken, og det er dette som «ødelegger all historisk debatt».

John M. Jacobsen, filmprodusent og Arnfinn Moland, historiker


Det kommer nye tiltak for studentene

I mars opplevde vi den høyeste arbeidsledigheten siden 2. verdenskrig. Situasjonen var dramatisk, og mange ble permittert og mistet inntekt på kort varsel. En slik situasjon skaper usikkerhet for alle som sto i den situasjonen i fjor vår.

Som hovedregel kan ikke studenter motta dagpenger. I motsetning til andre som blir permittert og ledige, har studenter inntektssikring gjennom Lånekassen. Svært få studenter ville vært kvalifisert for dagpenger, fordi du må ha hatt inntekt over 1,5G. Du må også være villig til, og i stand til, å ta ethvert arbeid hvor som helst og delta i arbeidsmarkedstiltak. Derfor var det fornuftig at Stortinget i vår ba regjeringen om å finne egne ordninger for studenter gjennom Lånekassen og ikke Nav.

Det kommer en løsning denne våren også. Jeg har hatt flere møter med Norsk studentorganisasjon, ANSA og fagskolestudentene. Målet med møtene har vært å finne tiltak som er mest mulig treffsikre for dem som trenger hjelp. Dette gjelder særlig hvordan vi kan fange opp utenlandsstudentene og førsteårsstudentene som ikke fikk seg jobb i høst, og ikke har inntektsbortfall for samme periode som sist å vise til.

Jeg forstår at dere er utålmodige. De nye tiltakene kommer 29. januar.
Jeg håper at vi etterhvert, med vaksine, håndvask og avstand, går en lysere vår i møte. En vår da vi kan ta tilbake jobbene, forelesningssalene, studentpubene og et levende campusliv med både faglige og sosiale aktiviteter.

Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister (H)

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.