Debatt

Kort sagt, torsdag 3. mars

  • Debattredaksjonen

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. Foto: FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

Kjønns- og identitetspolitikk. Vaksiner for alle. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Markedet alene sikrer ikke vaksinesuksess

Effektive koronavaksiner utvikles rekordraskt. I denne utviklingen finner Civita-økonom Lars Peder Nordbakken det endelige beviset på at venstresiden tar feil (Aftenposten 1. mars).

Suksesshistorie er det ikke før vaksinene når ut til sårbare grupper i alle land. Det er langt unna. Historien er full av eksempler på at fattige havner bakerst i køen når initiativet overlates til frie markedskrefter og et kappløp mellom de mest kjøpesterke.

Det handler om pris, men også om hvorvidt vaksiner mot sykdommer som særlig rammer de fattigste, blir utviklet.

Gjennom Vaksinealliansen Gavi har verden et redskap for å koble lavinntektslandenes store etterspørsel, industrilandenes offentlige bidrag til kjøpekraft og forskningens og industriens innovasjoner sammen i et offentlig-privat samarbeid. Det bringer i disse dager vaksiner til land som Ghana og Elfenbenskysten.

Pandemier viser at det er smart å satse på kollektive løsninger, samtidig som det å lure seg unna, kan være fristende. Under svineinfluensaen for ti år siden kjøpte rike land opp hele produksjonen av vaksiner. Det samme kunne skjedd nå, hadde det ikke vært for et globalt samarbeid om utvikling og fordeling av koronavaksiner, med tung offentlig finansiering.

Lenge før koronaen var et faktum, tok Norge initiativ til å etablere et globalt samarbeid om finansiering av vaksineutvikling. Vaksinekoalisjonen Cepi mobilisertestore summer til forskning og utvikling av vaksiner.

Da covid-19 slo til, hadde verden allerede en internasjonal mekanisme for fellesfinansiering av et bredt antall forskningsinitiativ. Store ressurser ble gjort tilgjengelig fortløpende til forskning, innovasjon og utvikling av små og store aktører og til samarbeid mellom dem.

Kollektive løsninger i et forpliktende offentlig-privat samarbeid har brakt oss dit vi er i dag. Om vaksinene ikke bare skal bli en luksus for de rike, trenger vi mer av dette.

Dagfinn Høybråten, generalsekretær, Kirkens Nødhjelp


Vet vi om Oljefondet er etisk forsvarlig investert?

Oljefondets direktør for etterlevelse og eierskap, Carine Smith Ihenacho, utrykker i Aftenposten 25.februar at næringslivet må styrke respekten for menneskerettighetene. Hun sier samtidig at menneskerettigheter er en viktig del av fondets ansvarlige investeringspraksis.

Dette er gode nyheter for alle nordmenn som deleiere av fondet. Men det er selvsagt ikke nok.

Det er fordi vi ikke vet om de mer enn 9000 selskapene som Oljefondet har aksjer i, faktisk tar ansvar eller om de er involvert i brudd på menneskerettighetene. Det innrømmer Ihenacho også: «Men det vi ikke vet, er fremdeles en utfordring. Det dreier seg om risikoene vi ikke fullt ut kan kartlegge eller tallfeste.»

Det er vel og bra at Oljefondet støtter utviklingen av nye verkøy for å kartlegge om selskapene driver etisk business. Men vi ser fortsatt at fondets investeringer øker i land der menneskerettighetene er under systematisk angrep. Der finnes det heller ikke troverdig informasjon om selskapenes etikk, fordi ytringsfriheten er kneblet.

Fondets forsøk på å kartlegge vil bli mangelfull, nettopp der kritisk informasjon trengs aller mest.

Kjernen i utfordringen som Oljefondet står overfor i en verden der autoritære regimer knebler kritikk, er at investeringsbeslutninger må tas på grunnlag av risiko for å bryte menneskerettighetene, ikke sikker kunnskap.

Derfor tar Amnesty International og mange andre aktører til orde for å styrke fondets etiske rammeverk ved å filtrere bort selskaper basert på risiko for etiske normbrudd før fondet investerer. Fondet må være føre var, ikke etterpåklok, i sine etiske risikoanalyser. Det er svaret på den utfordringen Oljefondets direktør selv peker på.

Stortinget har ansvar for Oljefondets etiske rammeverk. Denne våren er dette etiske rammeverket til revisjon for første gang på nesten 20 år. Det gir en enestående mulighet til å sikre at Norges nasjonalformue ikke øker på bekostning av respekten for menneskerettighetene.

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge


Ikke alle unge er enige om kjønn

Kjønns- og identitetspolitikk er et vanskelig felt å debattere. Idag står det nærmest som et likhetstegn mellom ung og liberal.

Men vi er mange på den andre siden. Som har «upopulære meninger» om legning, antall kjønn og som ikke deltar i Pride, fordi vi ikke støtter FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfolds politiske agenda.

Slike radikale aktører skaffer seg monopol på seksuell helse og samliv ved å «forby» visse overbevisninger. Saklig begrunnede meninger stemples som drøy diskriminering. «Krenkelsespolitiet» fjerner nyanserende bidrag til ordskiftet.

I det umulige forsøket på å eliminere uenighet gjør vi oss selv en bjørnetjeneste. Vi blir så tolerante at vi blir intolerante. Når meninger sorteres vekk, høynes terskelen for å uttale seg. Man frykter å bli misforstått. Det gir et galt inntrykk av at alle mener det samme.

Vi deler engasjementet mot hets og diskriminering. Men toleranse forutsetter uenighet.

På den andre siden av politisk korrekthet frykter vi denne utviklingen. Vi ønsker et samfunn med gjensidig toleranse, hvor respekt ikke forbeholdes dem som mener «det rette».

Therese Egebakken, kirkerådsmedlem, Joel Ystebø, bystyrerepresentant, Bergen KrF, Thea Myhr, studentpolitiker, Universitetet i Bergen, Andreas Gundersen, fylkesleder, Vestfold og Telemark KrFU, Ole Andreas Grøtte Børnes, stipendiat, Helgeland Folkehøyskole, Marie Ege, Øyvind Skartveit, Marie Gundersen, leder, Stavanger KrFU, Håkon Kolstad Varhaug, bispedømmerådsmedlem, Agder og Telemark, Kamilla Synnøve Pletten Aasgaard, bystyremedlem, KrF i Fredrikstad, Marcus Vindenes, Mads Valencia, Ida Stendal, Markus Andersland, Hanna Knudsen, Vera Djapic Oosterkamp, Torkel Johannes Bjuland, fylkesleder, Rogaland KrFU, Ole Bjørn Nord-Varhaug, Stavanger KrFU, Sjur Magnus Krakk


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. LHBT
  3. Kjønn