Debatt

Historieløs tilnærming til islam | Lily Bandehy, Mohammed Rah, Cemal Knudsen Yucel, Mahmoud Farahmand, Shakeel Rehman, Bazil Nicobin

 • Bazil Nicobin: Afghansk Bakgrunn
 • Shakeel Rehman: Pakistansk Bakgrunn
 • Mahmoud Farahmand: Iransk Bakgrunn
 • Cemal Knudsen Yucel: Tyrkisk Bakgrunn
 • Mohammed Rah: Kurdisk Bakgrunn
 • Lily Bandehy: Iransk Bakgrunn

Den dominikanske kirken St. Nicholas på Kreta ble gjort om til moske da tyrkerne regjerte, og så omgjort til kirke igjen. Men minareten har fått stå. Keilen, Berit

Vi må innrømme at det finnes nedlatende og intolerante tradisjoner i islam.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Et flerkulturelt og tolerant samfunn er noe av det mest innholdsrike og vakre som finnes. Vi har stor tro på et flerkulturelt samfunn og vil stå på for å bevare harmonien og tilliten.

Lily Bandehy Knut Snare

Noe av nøkkelen for å bevare harmonien og tilliten er at man ser kritisk på sine egne verdier og kulturelle uttrykk før man ser kritisk på andres. Religionsviter Osamah Rajpoots innlegg på Aftenposten.no den senere tid vitner om at han mangler noe viten om islam. Han har brukt plass til å misjonere blindt for Ahmadiyyah-retningen innen islam, og han har et ensidig negativt syn på islamkritikere.

Må vite om grumset i egen religion

Vi er en del mennesker med bakgrunn fra muslimske land, og vi ser med bekymring på islamfundamentalisme som følge av feil og skjønnmalende fremstilling av islam. Vi ønsker en debatt basert på fornuft og fakta. Vi ønsker et Norge fritt for både religiøs og etnisk diskriminering – og nedlatenhet.

Koranen skaper fremmedfrykt ved at den har utallige diskriminerende vers og nedlatende holdninger om annerledes tenkende.

Mohammed Rah Ingar Storfjell

Vi deler Rajpoots bekymring for antimuslimske, stigmatiserende og paranoide holdninger. Men når han går over til å frifinne islam helt for kritikkverdige forhold, så gjør han unge muslimer en bjørnetjeneste og presenterer usannheter om sin egen religion.Det er viktig at de unge er klar over grumset i sin egen religion, slik at de får et rasjonelt og sannferdig forhold til sine religiøse kilder. Dermed blir de mindre sårbare for de ekstremes propaganda og deres forsøk på å rekrutter de unge gjennom å fortelle om påståtte fiender.

Profeten var intolerant

Det finnes rikelig med religiøse og ikke-religiøse kilder som forteller en helt annen historie enn det Rajpoot forteller om islam, profeten Mohammed og jihad. Rajpoot er selv Ahmadiyya-muslim og vet hvor diskriminerende og ekskluderende islam kan være. Det finnes nedlatende tradisjoner helt fra profeten Mohammeds tid.

De muslimske hærene begrenset religionsfriheten og innførte et klassesamfunn basert på religiøs tilhørighet.

Cemal Knudsen Yucel Carl Martin Nordby

Profeten var intolerant og tillot ikke andre guder eller misjonering av andre religioner i hverken Mekka eller resten av Arabia. Koranen skaper fremmedfrykt ved at den har utallige diskriminerende vers og nedlatende holdninger om annerledes tenkende.Da Cyrus den store, den første perserkongen, invadert Babylon, innførte han likhet for de ulike etniske gruppene og religiøs frihet for folket. Over 1000 år senere, da de muslimske hærene invaderte de samme områdene, begrenset de religionsfrihet og innførte et klassesamfunn basert på religiøs tilhørighet.

Religionsfriheten ble på mange måter begrenset for ikke-muslimene. Det ble blant annet gjort ved å innføre særskatt for ikke-muslimer og begrense hvilke farger ikke-muslimer kunne ikle seg.

Det ble også forbud mot ekteskap mellom ikke-muslimer og muslimer, dog lovlig med kvinner fra bokfolket (muslimsk betegnelse på jøder og kristne), og forbud mot utsmykking av ikke-muslimenes boliger og religiøse bygninger. Til og med i rettssystemet var dette klasseskille synlig ved at bevis som ble fremlagt av ikke-muslimer, hadde lavere verdi enn bevis fremlagt av muslimer.

Mahmoud Farahmand

Ikke-muslimer drevet på fluktDisse frihetsbegrensningene kombinert med en del sosialt press medførte at mange konverterte til islam eller ble drevet på flukt. Allerede i islams tidligste dager hadde jødene blitt drevet på flukt eller frivillig reist fra de muslimske områdene. Unntaket var i de store byene hvor jødene bidro som en del av handelsstanden eller som håndverkere. Men etter hvert forsvant ikke-muslimene fra disse områdene også.

De kristne forsvant fullstendig fra mange av de muslimske områdene. Litt av årsaken til dette var de kristnes tilkobling til det bysantinske riket, noe som vakte mistenksomhet i krigstid.

Brutaliteten som ble utvist at profeten Mohammed og hans følgesvenner, er også veldokumentert. Et eksempel på dette er hendelsene i landsbyene Banu Quraiza hvor et sted mellom 600 og 900 jøder ble massakrert. Menn og gutter, helt ned i 13–14-årsalderen, ble halshugd. Kvinner, barn og jødenes eiendeler ble fordelt som krigsbytte blant profeten og hans følgesvenner.

Shakeel Rehman Jan T. Espedal

Solgte kvinneneProfeten tok en 17 år gammel jente som «slave» og resten av kvinnene ble solgt på markedet i Nejd. (Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah, p. 466), akkurat som ISIS solgte Yezidi-kvinner for å kjøpe våpen. Hvor mange moderate muslimer vet egentlig om denne hendelsen? Den er bare en av de mange andre hendelsene som er begått av profeten.(Quran: 33:26 og 27 Abu Dawud: 14:2665 /38:4390, Sahih Bukhari:4:52:280/5:58:148/Muslim:31:5940/19:4370.

Rajpoot mener at det finnes en aggressiv, polarisert og fiendtlig islamkritikk. Det er vi ikke enige i.

Under et møte hos Ahmadiyya-muslimene i Norge der en av forfatterne av denne kronikken var invitert av sine Ahmadiyya-venner, ble sex med slavinner forsvart av Ahmadiyya-imamen. Det vil være misvisende å påstå at krig i islam kun har hatt en forsvarsmessig funksjon. Dersom det er tilfelle, hvorfor valgte da de muslimske hærene å invadere og okkupere enorme landmasser?

Islams historie handler om makt

Rajpoot mener at det finnes en aggressiv, polarisert og fiendtlig islamkritikk. Det er vi ikke enige i. Kanskje hos noen små antimuslimske miljøer, men det trengs åpenbart mer islamkritikk enn det vi har i dag, tatt i betraktning at en religionsviter som Rajpoot har så selektiv kunnskap om islam.

Islamsk historie viser at det helt fra begynnelsen har handlet om politisk makt.

Hvilket islam snakker Rajpoot egentlig om? Sunni, Shia, Sufi, Ahmadiyya, Salafi, Wahabi, Ibadi, Koranister eller alle de andre sekter og retninger? Voldelig og politisk islam har eksistert helt siden profeten Muhammed og de første kalifenes tid, noe som er kildene til nyere tids islamistiske teoretikere som Mawdudi og Qutb.

Gift med et barn

Islamsk historie viser at det helt fra begynnelsen har handlet om politisk makt. Mohammed var en profet, kriger, kommandant, dommer, leder, tyrann og slaveeier. Og gift med et barn i henhold til alle Sahih Hadith bøkene så vel som Ibn Ishaq (704-767): The Life of Mohammed (den tidligste kilde om profetens liv i Islamsk historie).

Den første kalifen Abu Bakar tvang med sverd tilbake de stammene som ikke ville betale skatt eller frafalt islam etter Muhammeds død. Er det noen som burde kjenne til islams innhold, så er det Muhammeds trofaste følgesvenn Abu Bakar.

Å si til den norske befolkningen at islamsk jihad bare er forsvarskamp for menneskers trosfrihet, er en meget subjektiv tildekking av sannheten. Det finnes mer enn 150 jihad-vers i Koranen og i hundrevis av hadither fra Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawood, Ibn Majah, Tirmidhi, Nasa-i og i mange av de andre såkalte svake hadith bøkene også.

Er disse versene fra en fredens gud?

Her er noen koranvers og hadither som det er viktig at de unge kjenner til. Da kan de reflektere over om de virkelig kan være fra en fredens Gud:

Koranen: 2:191-193 9:59:149:20 9:299:111 2:224 2:216 3:56 3:151 4:74 4:76 4:894:95 4:1045:338:128:15 8:39 8:578:678:65 9:38-39 9:41 9:739:8817:16

33:60-62

Hadith :

Bukhari: 52:177 52:256 52:65 52:220 Abu Dawud: 14:252614:2527Muslim:1:301:14920:469620:4645Tabari: 7:97, 9.69, 17:187 Ibn Ishaq/Hisham; 484, 990, 992

Må se kritisk på egne holdninger

Poenget vårt er ikke å svartmale alt. Det er mye positivt som skjer, og vi er optimistiske. Men akkurat som vi forventer at antimuslimer skal se på sine egne holdninger før de kritiserer muslimer og andre minoriteter, skal også konservative muslimer som Rajpoot reflektere ærlig over sine egne religiøse kilder, praksiser og historie før de presenterer seg som et offer. Bare slik kan vi oppnå brobygging, inkludering og samhold.

Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

De risikerer trusler, hets og sosial utstøting. Fordi de ikke lenger tror på Gud:

Les også

Eksmuslimer i Norge forteller: Derfor bryter vi med islam


Interessert i å lese mer i debatten? Her er noe av det Aftenposten har publisert:

Hege Storhaug:

Les også

Ja, vi står midt i en sivilisasjonskamp

Bård Larsen:

Les også

Langlesing: Hvor ble det av venstresidens sterke religionskritiske tradisjon?

Mohamed Abdi:

Les også

«Islamkritikk er i mange tilfeller forbundet med hårreisende politiske forslag»

Iqra Mahboob:

Les også

Det finnes både fredelige og ekstreme muslimer. Jeg skjønner ikke hvorfor det er noe vi legger skjul på?

Osamah Rajpoot:

Les også

Et svar til Kolbein Brede, Hege Storhaug og Elin Ørjasæter: Dette er altså islamsk jihad

Hege Storhaug:

Les også

Å fremme løgnen om islam og Muhammed som ensidig fredsæl, fungerer ikke lenger

Rune Berglund Steen:

Les også

Kolbein Brede fortsetter runddansen om islam

Kolbein Brede:

Les også

Hvis Rajpoot har rett, har hundretalls millioner muslimer fullstendig misforstått

I fjor sommer ble Hege Storhaug portrettert i Aftenposten. Det ble et av årets mest populære intervjuer. Her kan du lese det:

 1. Les også

  -Myndighetene spiller langt på vei russisk rulett med Norge

 • Syv spørsmål og svar om terrortrusselen i Europa:Herfra kommer det flest fremmedkrigere
 • Synsing om islam fører ingen steder, skriver Uzair Ahmed i sin kronikk: «Ikke forklar all elendighet i verden med islam. Det holder ikke vann»
 • De risikerer trusler, hets og sosial utstøting. Fordi de ikke lenger tror på Gud:Eksmuslimer i Norge forteller: Derfor bryter vi med islam

Les mer om

 1. Debatt
 2. Innvandring
 3. Religion
 4. Islam

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Hvem vil illustrere barnas bildekoran?

 2. DEBATT

  Nei, krass islamkritikk er ikke et sykdomstegn. Det er forskjell på fornuft og fobi

 3. KRONIKK

  Etterlyst: et konsekvent forsvar for ytringsfriheten

 4. MENINGER

  Muslimer som prøver å finne ut av islam på egen hånd, vil høyst sannsynlig treffe på ekstremistisk materiale.

 5. DEBATT

  Hovedtaleren på leir mot ekstremisme var ulv i fåreklær | Yasir Fawzi

 6. NORGE

  Ny bok om islamsk humanisme: - Holdningene til likestilling endrer seg raskt i positiv retning