Debatt

Rus rammer ikke blindt

 • Sturla Haugsgjerd, talsperson brukere og pårørende foreningen tryggere ruspolitikk
 • Martin Gedde Dahl

Det er ikke formålstjenlig å la det amerikanske 12-trinnseventyret om at rus rammer alle i like stor grad legge grunnlaget for utformingen av politikk, skriver artikkelforfatterne. Foto: NTB Scanpix

Rusmisbruk rammer den som fra før er kommet skjevt ut i livet både hardere og oftere enn oss andre.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Artisten Ida Maria skriver i Aftenposten et sterkt og personlig innlegg om sitt liv som rockestjerne og rusmisbruker.

Det er fint at hun bruker sin status til å løfte et sårt og skamfullt tema – slike ærlige vitnesbyrd bidrar til å fjerne stigma og knuse myter. Vi mener likevel det er nødvendig å motsi ett av hennes premisser. Ida Maria skriver:

«I behandling lærte jeg at alkoholisme diskriminerer ikke, men rammer blindt. Det spiller ingen rolle om du er rik, fattig, dum eller smart, ung eller gammel.»

Hun er ikke alene om å ha lært dette. Det er en beleilig tanke, både for den enkelte rusmisbruker, for pårørende og for dem som vil hjelpe. Dessverre er det en myte.

Selvhjelpsbevegelsen

Behandlingen Ida Maria refererer til er – som nesten all rusbehandling i USA – sentrert rundt selvhjelpsbevegelsen Anonyme Alkoholikere (AA) og den såkalte tolvtrinnsmetoden. Et løst sammenvevd verdensomspennende nettverk av frivillige selvhjelpsgrupper – av, for og med rusmisbrukere.

Sturla Haugsgjerd Foto: PRIVAT

Metoden går i korte trekk ut på å innrømme at man er maktesløs, be om hjelp fra en høyere makt, foreta en moralsk selvransakelse, be om tilgivelse og til slutt hjelpe andre inn på veien mot rusfrihet. Kjernen i budskapet er at avhengighet er en sykdom som rammer blindt.Mye kan sies om AAs åndelige tilnærming til rehabilitering. Det er liten tvil om at bevegelsen gjør mye godt for mange enkeltindivider. Likevel finnes det flere gode grunner til å være kritisk til at en metode utviklet i en kristen vekkelsesbevegelse på 30-tallet, er blitt selve gullstandarden for behandling av rusavhengighet i store deler av verden.

Det er i alle fall ingen grunn til å la AA legge premisser for norsk rusdebatt. Metoden er ikke – og er heller ikke ment som – en erstatning for vitenskapelig forståelse av avhengighet som fenomen.

Ikke tilfeldig

For vitenskapen er nemlig klar: Det er ikke tilfeldig hvem som får et rusproblem.

I en stor amerikansk studie, stilte en gruppe forskere spørsmål til 17.000 personer om traumer i barndommen og sammenlignet med hvordan de klarte seg senere i livet, inkludert hvor mange som fikk problemer med rus og avhengighet.

Martin Gedde Dahl Foto: PRIVAT

Resultatet sjokkerte dem: De barna som hadde blitt utsatt for grovest omsorgssvikt – seksuelle overgrep, vold og rus i hjemmet – hadde intet mindre enn 500 prosent større sjanse for å bli alkoholikere enn dem uten traumatisk barndom. Samme gruppe hadde 4600 prosent større sjanse for å bli injiserende rusmisbrukere.Ja, du leste riktig: Er du blitt utsatt for seksuelle overgrep, er det 46 ganger så stor sjanse for å ende opp med nålen i armen enn nabogutten som ikke har det.

Er du blitt utsatt for seksuelle overgrep, er det 46 ganger så stor sjanse for å ende opp med nålen i armen enn nabogutten som ikke har det.

En svensk studie fra 2007 undersøkte hvorvidt ungdommer som tok kontakt med sykehusavdelinger for alkohol— eller narkotikaavhengighet hadde en diagnose i tillegg til rusproblemet. De aller fleste deltagerne i undersøkelsen – 81 prosent av guttene og hele 90 prosent av jentene – hadde minst én psykiatrisk tilleggsdiagnose. Gjennomsnittet hadde tre. De fleste depresjoner og adferdslidelser, som i hovedsak hadde oppstått lenge før rusproblemet.

En nasjonal kartlegging av bostedsløshet i regi av Institutt for by- og regionsforskning anslår antall bostedsløse i Norge til 6091 personer i 2008. En stor andel av de bostedsløse (ca. 60 prosent) hadde et rusmiddelproblem i tillegg til boligproblemet.

Selvforsterkende effekt

Hva som kommer først – høna eller egget – er ikke alltid like lett å si. Det vi derimot kan slå fast med sikkerhet er at det finnes en sterk korrelasjon mellom fattigdom, psykiske lidelser, barndomstraumer og rusproblemer i familien – og utvikling av rusproblemer i voksen alder.

Det finnes en sterk korrelasjon mellom fattigdom, psykiske lidelser, barndomstraumer og rusproblemer i familien – og utvikling av rusproblemer i voksen alder

Sannsynligvis er det en selvforsterkende effekt som gjør at de som blir født i elendighet, i mye større grad enn andre vokser opp i elendighet og at de også fører denne videre via sine barn.

Det er bra å påpeke at rus ikke er et onde forbeholdt de svakeste i samfunnet, men at både Jørgen Hattemaker og Kong Salomo kan utvikle problemer knyttet til rus. Det er imidlertid langt fra formålstjenlig å la det amerikanske 12-trinnseventyret om at rus rammer alle i like stor grad legge grunnlaget for utformingen av politikk, når sannheten er at den i aller høyeste grad rammer den som fra før har kommet skjevt ut i livet både hardere og oftere enn oss andre.

Les mer om Ida Marias kronikk:

Nyhetssak:

Les også

Ida Maria: - Man får martyrstatus når man ofrer seg for rock'n'rollen

Knut Schreiner, gitarist i Turboneger:

Les også

Ida Maria skylder på platebransjen, som la igjen kortet i baren. Men her er hun naiv

Harald Fossberg, journalist:

 1. Les også

  «Buuuh! Jokke er edru»

 2. Les også

  Partyfikser Sverre Goldenheim var i ferd med å gå ned for telling. Han støtter Ida Marias kamp mot glorifiseringen av rus.

Les mer om

 1. Debatt
 2. Rusbehandling

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  «Rusavhengige kvinner er særdeles utsatt. En human ruspolitikk er også feminisme.»

 2. SPREK

  Sukker er en døråpner til rusmisbruk, mener forskere

 3. NORGE

  Hun har delt hemmeligheten. Hvem har ansvaret for å anmelde farens overgrep ?

 4. DEBATT

  Kort sagt, fredag 24. mars

 5. A-MAGASINET

  Søstrene banket i veggen for å varsle hverandre om at faren var på vei

 6. DEBATT

  Dagens kortinnlegg, tirsdag 8. mai