Debatt

Hvem skal stenges ute?

 • Ida Børresen

Jeg får ofte høre at polakker og andre europeere som kommer for å jobbe, er greit, men de med veldig forskjellig kultur enn oss, bør vi begrense, skriver Ida Børresen. Foto: ROLF ØHMAN

Innvandring. Debatten bør ikke knebles eller dempes, men i større grad baseres på kunnskap om hva slags politikk og regelverk som gjelder.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Basert på realiteter. I etterkant av de forferdelige hendelsene i Regjeringskvartalet og på Utøya, har mange tatt opp behovet for en annen tone i innvandringsdebatten.

Sterk språkbruk

Som direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI) mottar jeg mange henvendelser om innvandring og integrering. Det aller fleste kommer fra nordmenn som er sterkt imot innvandring og da spesielt innvandring fra såkalte ikke-vestlige land. Språkbruken i henvendelsene er gjerne sterk og har ofte rasistiske elementer. Mange argumenter som fremføres kan man finne igjen i det såkalte manifestet til terroristen fra 22. juli.

Jeg får også mange henvendelser fra enkeltpersoner som har en sak til behandling i Utlendingsdirektoratet (UDI) og da gjerne fra personer som har fått avslag på søknaden sin. Også i disse henvendelsene er det nordmenn som står for de sterkeste reaksjonene. Men nå med omvendt fortegn. De er indignert og opprørt over hvor strengt regelverket er, og hvor vanskelig det er å innvandre til Norge om man kommer fra et land utenfor EØS-området.

IDA BØRRESEN Foto: Privat

For lite kunnskapDet er for lite kunnskap om reglene for innvandring til Norge – blant folk flest, men også blant politikere og journalister. Derfor blir debatten ofte fragmentarisk, lite faktabasert og basert på fordommer.

Greit med polakker

Mange jeg møter sier til meg: — Jeg er ikke imot utlendinger, men nå synes jeg det er kommet for mange til Norge, nå må vi bremse denne utviklingen! - Javel, sier jeg og stiller motspørsmål: - Hvor mange er for mange? - Eller hvordan ønsker du å regulere innvandringen til Norge? - Skal vi melde oss ut av EØS-samarbeidet? - Nei, polakker og andre europeere som kommer for å jobbe, er greit, men de med veldig forskjellig kultur enn oss, bør vi begrense, er ofte svaret.

Hvem bør stenges ute?

Og jeg fortsetter utspørringen: OK, men hvordan har du tenkt å gjøre det? I dag kan ikke en person fra et land utenfor EØS-området innvandre til Norge uten at vedkommende har krav på beskyttelse, har jobb som krever høyere utdanning eller spesialistkompetanse, eller er gift med eller er barn til en nordmann eller en person med fast opphold i Norge. Hvem har du tenkt å stenge ute?

Beskyttelse

Asylsøkerne har de siste årene stått for mellom tre og åtte prosent av innvandringen til Norge. - Skal vi stenge dem ute, må vi også trekke oss fra en rekke internasjonale konvensjoner Norge har tilsluttet seg. Ønsker du det? - Nei, er som oftest svaret, de som har reelt krav på beskyttelse må få bli, men alle de andre må få avslag. - Det får de, svarer jeg. Andelen asylsøkere som ikke har krav på beskyttelse, men som likevel får bli av sterke menneskelige hensyn, er svært begrenset. Vi blir som regel raskt enig om at asylpolitikken må ligge fast.

Arbeidere vil vi jo ha

Når det gjelder arbeidsinnvandringen, mener de aller fleste at det er bra at spesialister og andre faglærte kan komme til Norge for å jobbe, særlig ingeniører og andre utdanningsgrupper som vi trenger flere av i Norge. Altså ikke noe krav om begrensninger i arbeidsinnvandringen heller.

Bare for de få?

Så langt i samtalen er vi enige om at det ikke er så mye vi egentlig er uenige om når det gjelder dagens praksis og regelverk. Så er det familieinnvandringen: Den bør begrenses, mener mange. - De har jo så store familier – disse fremmedkulturelle.

Jeg påpeker at polske borgere har stått for den største delen av familieinnvandringen til Norge de senere årene. På direkte spørsmål vil svært få eller ingen begrense nordmenns mulighet til å ta ektefelle og barn til Norge, utover de nokså strenge reglene som allerede gjelder, for eksempel når det gjelder krav til inntekt.

Da står vi igjen med muligheten til å begrense retten til familieinnvandring for spesielle nasjonalitetsgrupper. - Hvem vil du utelukke, spør jeg: pakistanere, somaliere, andre? Blikkene blir litt mer flakkende, særlig når jeg påpeker at det i så fall ville bety at vi måtte diskriminere nasjonalitetsgrupper i Norge når det gjelder rett til familieliv, og gjøre noe med diskrimineringslovgivningen. Da er det kanskje ikke så mye å hente på dette med familieinnvandring heller, selv om vi fort kan enes om at vi er imot både proforma ekteskap og tvangsekteskap. Det skal ikke gi rett til familieinnvandring.

Streng kontroll

Så langt i samtalen kommer jeg sjelden – for lenge før har mine samtalepartnere innsett at de kanskje ikke ønsker noen egentlige endringer i dagens praksis og regelverk. De innser at Norge har en streng innvandringskontroll. Samtalen kommer raskt over på integrering.

En mer konkret debatt

Hva er det jeg ønsker med å referere dette såpass detaljert? Jo – å påpeke at det i realiteten er stor enighet på tvers av norske partier og i befolkningen om dagens regelverk og innvandringspraksis. Ordskiftet som pågår i det offentlige rom, og måten disse spørsmålene omtales på i mediene, gir ofte inntrykk av at det er en ukontrollert innvandring til Norge, og at det er stort rom for innstramminger. Derfor ønsker jeg at alle som vil drøfte endringer i norsk innvandringspolitikk er helt konkrete på hva det er de ønsker å endre, og hvordan har de tenkt å gjøre det?

Samtidig må man være villig til å drøfte og akseptere hva som vil være konsekvensene av en enda strengere innvandringskontroll til Norge.

 1. Les også

  Krevende ytringer

 2. Les også

  Frp-ordfører mener partiet må dempe språkbruken

 3. Les også

  Bevarer Distrikts-Norge

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. KRONIKK
  Publisert:

  Flukt, splittelse, konsekvenser. Vi har gjennomgått internasjonal og norsk forskning på familieinnvandring. Dette er hva vi fant.

 2. NORGE
  Publisert:

  UDI forbereder seg på økning i antall asylsøkere når Europa åpner fra koronanedstenging

 3. POLITIKK
  Publisert:

  De tar Drammen-bakgrunnen med seg til innvandringspolitikken

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Listhaug teller amerikanere og indere når hun vil stramme inn

 5. KRONIKK
  Publisert:

  Hvem skal få bli statsborgere?

 6. NORGE
  Publisert:

  Fire av fem mener innvandrere opplever diskriminering i Norge