Debatt

Kunnskapsløst fra Aftenposten om CO2-fond | Per Øyvind Langeland

  • Per Øyvind Langeland
    Per Øyvind Langeland
    Avdelingsdirektør, Næringspolitisk avdeling, NHO
Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør, Næringspolitisk avdeling i NHO, svarer på Aftenpostens leder.

Det er skuffende at Aftenposten ikke har mer kunnskap om hva initiativet fra næringslivet innebærer.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten mener på lederplass 10. april at næringslivets initiativ om et CO₂-fond bør skrinlegges. Det til tross for at CO₂-fondet er anbefalt av regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og at Miljødirektoratet har anslått store utslippskutt med et slikt virkemiddel.

For ikke mange uker siden var avisens budskap at klimapolitikken må utvikles ved hjelp av problemerkjennelse og diskusjon om tiltak og løsninger. Vel, det er nettopp denne diskusjonen 25 næringsorganisasjoner har hatt med myndighetene om hvordan man effektivt kan realisere betydelige CO₂-reduksjoner fra næringstransporten. Dessverre kom vi ikke i mål i denne omgang.

En velprøvd modell

Aftenposten mener at tanken om et CO₂-fond er «besnærende», men peker samtidig på at Enova «forhåpentlig klarer å administrere dette på en enkel og ubyråkratisk måte, slik at bedriftene finner ordningen attraktiv».

Det er skuffende at Aftenposten ikke har mer kunnskap om hva initiativet fra næringslivet innebærer.

Modellen bak forslaget er velprøvd gjennom næringslivets NOx-fond, som har vært i drift og kuttet utslipp i over 10 år.
Næringslivet er opptatt av å komme fra ord til handling.

Med CO₂-fondet tilbyr vi:

• en ambisiøs og juridisk forpliktende avtale som kan kutte utslippene innen næringstransporten med rundt 25–30 prosent. Finnes det virkemidler som kan tilby tilsvarende utslippskutt?

• full mobilisering og utrulling i næringslivet basert på gode incentiver og eierskap i næringslivet. Vil offentlige virkemidler kunne skape samme drahjelp?

• en ordning som møter bedriftenes behov kostnadseffektivt og målrettet. Hvilken fart og effektivitet kan oppnås med dagens statsstøtteregler?

• en ordning som ivaretar «forurenser betaler-prinsippet», men der CO₂-avgiften går til et fond som kutter utslipp, i stedet for til staten som utbytte. Er det forskjell på subsidiene i en fondsløsning og Enovas subsidier?

Misvisende

CO₂-fondet er ikke tiltenkt å støtte kjøp av biodrivstoff slik avisen misvisende hevder. Interessant er det likevel at tall fra SSB og Miljødirektoratet viser at bærekraftig biodrivstoff var den klart viktigste årsaken til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren i 2017.

Tall for 2018 viser at andelen avansert biodrivstoff øker betraktelig, mens andelen biodrivstoff basert på palmeolje faller kraftig.

Aftenposten anbefaling er ikke et godt bidrag til å løse klimaambisjonene. Vi anbefaler heller at politikerne lytter til dem som har skoene på, og skal gjennomføre klimaforpliktelsene.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Næringsliv
  2. CO2