Debatt

Kort sagt, onsdag 10. april

  • Debattredaksjonen

Hva med 9-årige gjerningsmenn? Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hva med 9-årige gjerningsmenn?

På oppdrag fra utdanningsdirektør Astrid Søgnen skolerte og veiledet jeg, for snart 20 år siden, et nyopprettet «Byomfattende Kriseteam for Oslo-skolen» forankret hos skolepsykologene. Det var et flott initiativ, og selvsagt med gode samarbeidsrutiner med politiet. Især gjaldt det hendelser i skolen med våpen, det vil si kniv, endog forskjærkniv på skolekjøkkenet.

Jeg fant det nyttig å minne om dette når det nå har brutt ut heftig ordveksling mellom politi og byråd. Jeg kan ikke unnlate å bemerke at voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk velger «skivebom» som utgangspunkt for debatt med byråd Inga Marte Thorkildsen. Det er faktisk ikke skuddveksling vi trenger for så alvorlig problematikk. Vi trenger voksne i rommet.

Thorkildsen har etter min oppfatning rett til å problematisere ordbruken med «mistenkt» og «gjerningsmann» når det gjelder unger i barneskolen, særlig de under 10 år. Som barnepsykolog ville jeg også drøfte skadevirkningene på eldre barn enn det. Jeg trodde også at Bjørnebekk med sin store innsikt også så at voksensamfunnet i noen grad møter seg selv i døren når barn går av skaftet.
Voldsforskeren blir også spurt om det ikke kan forverre situasjonen i gal retning når barn blir behandlet som kriminelle. Det avfeier hun lett med å si at det er en forklaringsmodell i «visse teoretiske kretser». Da tar hun feil, for vi er mange.

Magne Raundalen, barnepsykolog


Ulovlig hasj er sykdomsfremkallende

Spanske forskere har nylig vist at hasj solgt på det illegale markedet i Madrid, inneholder store mengder avføring i en slik grad at kreftpasienter med redusert immunforsvar, som bruker cannabis mot bivirkninger av cellegift, risikerer alvorlige tilleggssykdommer. Forbudsentusiaster fremhever dette som bekreftelse på at cannabis er farlig. I realiteten er det en konsekvens av politikken de støtter.

Det siste århundret har de fleste ansett det som utenkelig og uholdbart at alkoholmarkedet skulle preges av vilkårlig styrkegrad, sykdomsfremkallende stoffer og overhengende fare for metanolforgiftning. Dette er fremdeles realiteten med cannabis. Brukerne vet sjelden om styrken er 1 prosent eller 20 prosent THC. Varene kan være tilsatt syntetiske stoffer, eller være blandet ut med urenheter for å øke vekten.

Nesten 90 prosent av hasjen i Madrid er så full av avføring og sykdomsfremkallende sopp at den er direkte farlig å innta. Hasj som smugles til Norge, kommer fra de samme stedene. Aftenposten har tidligere rapportert om at 60 prosent av alle 30-åringer i Oslo har brukt cannabis. Omfanget av bruken viser forbudets ineffektivitet og hvor mange som utsettes for unødvendig helserisiko.

Norge bør ta ansvar for å trygge flere av sine borgere.

Arild Knutsen

Thomas Kjøsnes

Foreningen for Human Narkotikapolitikk


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Vold