Vi har kommet til enighet i saken om bruk av taxikort. Vi ser frem til å legge saken bak oss. | Arne Benjaminsen og Nils Chr. Stenseth

Saken er nå avsluttet, skriver Arne Benjaminsen (t.h.) og Nils Chr. Stenseth i dette innlegget.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Diskusjonen i mediene (deriblant Aftenposten) om universitetsansattes bruk av taxi startet med et oppslag om Nils Chr. Stenseth i VG 9. mars. Vi har i ulike fora uttalt oss om denne saken. Vi to har også diskutert dette internt.

På dette grunnlag har Universitetet i Oslo (UiO) og Stenseth kommet frem til det følgende:

1. Vi har kommet til enighet vedrørende saken om bruk av taxikort, og Stenseth vil betale tilbake et omforent beløp. Saken er nå avsluttet.

2. UiO erkjenner at det har vært svikt i våre rutiner for kontroll av taxiregninger. Oppmerksomheten denne saken har fått gjennom mediene, har vært belastende for Stenseth. UiO beklager dette.

3. UiO forstår at behandlingen av saken kan ha blitt oppfattet som om det er mistillit til Stenseth. Universitetet vil derfor understreke at det har full tillit til Stenseths virke ved UiO: Stenseth er en av UiOs fremste forskere som gjennom mange år har jobbet hardt for UiO ved å hente inn store og prestisjetunge forskningsbevilgninger, gjennom vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og foredrag, samt ved å ha bidratt til oppbygging av et av universitets sterkeste forsknings- og utdanningsmiljøer.

4. Vi ser frem til å legge saken bak oss, fortsette samarbeidet til universitetets beste og å videreutvikle Universitetet i Oslo som et sterkt forskningsuniversitet.