Tog er for dyrt og har for få avganger. Vi trenger et reelt alternativ til flyreiser | Dag Rune Olsen

  • Dag Rune Olsen
Billettprisene på tog må reduseres, og avgangene må bli hyppigere for å konkurrere med flytilbudets fleksibilitet, skriver innleggsforfatteren.

Universitets- og høyskolesektoren ønsker å ta klimavennlige valg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Etterspørselen etter togreiser har skutt i været. Vi ser en tydelig vilje til å reise klimavennlig både blant privatpersoner og i forbindelse med arbeid. Men i dag tillater ikke statens reisebyråavtale kjøp av annet enn flyreiser og reservasjon av leiebil.

Togreiser kan ikke bestilles i reisebyråsystemet.

Dag Rune Olsen er rektor ved Universitetet i Bergen.

Reisebyråavtalen skal reforhandles i høst, og etter påtrykk fra universitet- og høyskolesektoren blir det for første gang nå mulig å bestille togreiser. Men sektoren har ytterligere ambisjoner og ønsker å stille krav om miljøsertifisering for å levere reisebyråtjenester til sektoren.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) – som har ansvaret for offentlige innkjøp – har valgt å ikke etterkomme dette ønsket. Universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og NTNU har derfor varslet at de trekker seg fra avtalen.

Krav om klimanøytralitet

Det offentlige gjør innkjøp for flere hundre milliarder kroner hvert år og har dermed stor innkjøpsmakt. En rapport for Difi fastslår at offentlige innkjøp tilknyttet drift står for ca. 60 prosent av alle utslipp av klimagasser i statlig sektor.

Ved for eksempel å stille krav om klimanøytralitet når Difi forhandler statlige innkjøp, vil vi kunne bidra til solid reduksjon av klimagassutslipp samtidig som vi stimulerer til bærekraftig innovasjon hos våre leverandører.

Like før fellesferien annonserte statsråd Iselin Nybø og undertegnede at universitets- og høyskolesektoren skal bli Norges grønneste sektor.

Dette krever omstilling blant annet i reiseaktiviteten. Men det lugger altså i systemet.

Og når offentlige virksomheter omsider vil kunne bestille togreiser gjennom reisebyråsystemet, da må vi ha et togtilbud som er et realistisk alternativ til flyreiser.

Les også

Toginteressen har eksplodert – men reisende klager over dårlig tilbud

Tog ikke konkurransedyktig

Vi som bor i Bergen, flyr for eksempel mye til Oslo. Naturligvis bør flere møter være digitale, og det arbeider de fleste virksomheter med. Men det er fortsatt slik at vi kommer til å reise innenlands. Fleksible og rimelige reisetilbud er derfor nødvendig i en hektisk arbeidshverdag.

Flyet går hyppig, tar kort tid og er relativt rimelig, toget konkurrerer dessverre ikke på noen av punktene.

Nattog er viktig i jobbreisekabalen. Med nattog kan man for eksempel fly en vei og sove seg hjem på skinner. Relativt fleksibelt, og vi kan nærmest halvere utslipp fra mange reiser. Ikke helt utslippsfritt, men et steg i riktig retning.

Mangel på sovekupeer

En stor utfordring er at etterspørselen etter sovekupeer langt overgår tilbudet. I dag er det slik at Vy legger ut togbilletter for salg 90 dager før avgang.

Sovekupeene fylles opp tidlig, og vi som i jobbsammenheng ofte bestiller tidligst en uke eller to i forveien, kan bare glemme å sove godt.

Skal en vurdere nattog, må man kunne stille uthvilt på jobb dagen etter. Det er det ingen garanti for i ordinære togvogner med seteplass.

Samferdselsminister Jon Georg Dale skriver i et svarbrev til Stortinget at Norske tog AS kun disponerer 20 sovevogner totalt, og at disse nyttes fullt ut. Det er kamp om billettene, og de færreste kan derfor sove seg gjennom turen med nattoget.

Les også

Mange vil ha flere soveplasser på tog. Likevel kan det ta årevis å skaffe dem.

Plasseffektive sovekapsler

Et forslag til forbedring av togtilbudet er plasseffektive sovekapsler fremfor dagens umoderne sovekupeer. Forslaget er godt, men man må også øke det totale antallet sovevogner og nattogavganger.

Og samferdselsministeren har forsøkt, men skriver at «Norske tog AS har tidligere på oppdrag frå Jernbanedirektoratet undersøkt om det er mogeleg å leige inn sovevogner til Noreg. Dei konkluderte med at det ikkje var mogeleg å få leige egna materiell.»

At det ikke er mulig å oppdrive sovevogner på markedet, virker underlig. Godt da at statsministeren i skisse til bompengeforlik foreslår å bygge om en rekke personvogner til sovevogner. Det påfallende her er at Norske Tog AS og Vy ikke selv for lengst har kommet med en løsning, all den tid etterspørselen er til stede.

Billigere og hyppigere

En flybillett fra Bergen til Oslo koster ofte mindre enn en togbillett. Billettprisene må derfor reduseres. Hyppigere avganger må til for å konkurrere med flytilbudets fleksibilitet. Og antallet soveplasser må økes betydelig.

Når Jernbanedirektoratet legger frem sin utredning om nattog i høst, bør arbeidslivets behov tillegges stor vekt. Og ambisjonen bør være å tilby et reelt alternativ til flyreiser.

Universitets- og høyskolesektoren utgjør nær en tredjedel av offentlig sektor. Vi sitter med mye av statens innkjøpsmakt, og vi ønsker å ta klimavennlige valg. Da må vi ha et godt utslippsfritt reisetilbud og klimaorienterte innkjøps- og reisebyråavtaler. Det siste vi trenger er å bli penset inn på et sidespor av myndighetene.

  • Les også:
  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.